Staatssecretaris wil middel imidacloprid verbieden als watervervuiling niet stopt

Staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) van Economische Zaken dreigt met een verbod op het bestrijdingsmiddel imidacloprid in de glastuinbouw. Hij heeft daarover donderdag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In de kassengebieden Westland en Oostland overschrijden de concentraties van het insecticide in het oppervlaktewater al jaren de norm, ondanks aangescherpte regels. Zo zijn glastelers sinds voorjaar 2014 verplicht hun afvalwater te zuiveren. Die eis heeft tot nog toe geen effect gehad, blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. In de twee kassengebieden was de concentratie imidacloprid in het voorjaar van 2015 niet afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Imidacloprid behoort tot de groep van neonicotinoïden. Ze worden in verband gebracht met verhoogde sterfte van bijen, waterinsecten en insectenetende vogels. (NRC)