The Great Math Mystery Arte, 21.45-22.35u.

Documentaire waarin niet rekensommen centraal staan, maar een bestudering van de talrijke manieren waarop we via wiskunde de wereld om ons heen beter kunnen begrijpen. Onderzocht wordt de kracht van wiskunde door de eeuwen heen en het stempel die het gedrukt heeft op ons leven vandaag de dag. Wiskunde was essentieel voor de eerste draadloze radio-uitzending tot aan de succesvolle landingen van ruimtevaartuigen op Mars. Astrofysicus Mario Livio volgt het pad van de wiskunde van Pythagoras en Einstein tot aan het heden.