Officiële festivallocatie

De bestuurscommissie Oost heeft het Flevopark als officiële evenementenlocatie aangewezen: jaarlijks mag er één groot festival met maximaal 15.000 bezoekers worden georganiseerd. Verder acht de commissie het Oosterpark ongeschikt voor besloten evenementen. Park Frankendael moet gevrijwaard blijven van zware geluidsbelasting. De gemeente moet het voorstel nog goedkeuren.