Werkstraf geëist tegen Albayrak

Het OM heeft een taakstraf van 140 uur geëist tegen de voormalige directeur Nurten Albayrak van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Ze zou haar secretaresse en chauffeur opdracht hebben gegeven persoonlijke afspraken in de werkagenda te zetten, om privégebruik van een dienstauto te maskeren. Daarmee zou ze zich schuldig gemaakt hebben aan medeplegen van valsheid in geschrifte.