Bijna 5 procent groei Rotterdamse haven

De groei komt met name door toegenomen vervoer van ruwe olie en andere olieproducten.

Foto Lex van Lieshout / ANP

De Rotterdamse haven heeft in 2015 een goederenoverslag gehad van 466,4 miljoen ton. Dat was 4,9 procent meer dan in 2014. Vrijdag publiceerde het Havenbedrijf Rotterdam jaarcijfers.

Volgens het havenbedrijf heeft de groei vooral te maken met de lage olieprijs. Daardoor zijn er meer ruwe olie (8 procent) en andere olieproducten (18 procent) via de haven vervoerd. Directeur Allard Castelein zegt dat de lage olieprijs “zorgt voor hoge marges bij de raffinaderijen, zodat ze veel ruwe olie laten aanvoeren om te raffineren. Dat geldt niet alleen voor de raffinaderijen in Europa maar ook voor die in Rusland.”

De hoeveelheid goederenvervoer via containers en de overslag van droog massagoed namen beiden met ongeveer 1 procent af. Het containervolume naar Azië nam weliswaar 2 procent toe, maar het transport naar Latijns- en Noord-Amerika nam af.

Het havenbedrijf zegt zich in een transitiefase te bevinden, ondanks de toename aan olievervoer. Casteleins: “De noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan maakt dat de haven enerzijds volop bezig is met energie-efficiency en anderzijds met de ontwikkeling van duurzame energie en biobased chemie.”