Brieven

Twee paspoorten oké

Twijfel over Aribs ‘loyaliteit aan Nederland’, vanwege twee paspoorten. Meer dan een miljoen Nederlanders hebben dat. Allemaal ongeschikt als Kamervoorzitter, allemaal tweederangs burgers? Kom toch eens met echte argumenten.

Keulen

Zelfs staren mag niet

Wat ik betreurenswaardig vind is dat in de discussie het geweld van de daders als synoniem wordt gezien met de islamitische leer. De stichter van de islam was juist een voorvechter van vrouwenrechten. Mohammed onderwees gelijke rechten. Hij onderwees zijn volgelingen dat hun geloof pas volmaakt wordt wanneer zij hun vrouwen goed behandelen. Het staren naar vrouwen wordt verboden in de islam, laat staan hen seksueel misbruiken. De islam treft hier geen blaam, enkel de extreme ideologie die sommigen aanhangen.

Imam Safeer Siddiqui, Nunspeet

Hafid, jij nestbevuiler

Nu Zwarte Piet, en de benamingen eskimo, hottentot en bosneger uit ons vocabulaire worden gebannen, wordt de zandneger via de achterdeur weer opgevoerd in de donderpreek in uw coververhaal over de Keulse toestanden en de Arabische cultuur (9/01). En wel als niet mis te verstaan scheldwoord voor maar liefst de hele mannelijke helft van de NoordAfrikaanse en Arabische bevolking in het Midden-Oosten. Gedaan door, niet Henk of Ingrid, maar Hafid Bouazza, nakomeling dus van die bevolking. In het Nederlands hebben we voor zulk soort praat een staande uitdrukking: het eigen nest bevuilen.

Dirk Zoebl, Utrecht

Syrië

Zweeds wittebrood

Opvallend hoe snel politici spraken over bommen op Syrië na ‘Parijs’. Er heerst daar nu ernstige hongersnood. Waarom kunnen onze F-16’s niet gebruikt worden om daar voedsel af te werpen? Noodhulp zal de Westerse zaak meer goed doen dan de bommen die het Westen (en Rusland) momenteel boven Syrië afwerpt. Wij denken immers nog steeds met een goed gevoel terug aan het in Nederland afgeworpen Zweedse wittebrood.

Rob Meens, Nijmegen