‘Inspectie moet argwanender zijn’

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de inspectiedienst die toezicht houdt op de winning van gas, olie en zout in Nederland, wordt ingrijpend gereorganiseerd. Volgens inspecteur-generaal Harry van der Meijden moet de dienst meer oog hebben voor maatschappelijke veiligheid en mogen inspecteurs bij controles „meer argwaan en gezond wantrouwen hebben”, zo zegt Van der Meijden in NRC. De reorganisatie is mede het gevolg van een ‘aanwijzing’ van minister-president Rutte aan alle ministeries met een eigen inspectiedienst. Zo’n decreet is uitzonderlijk. Er is voor gekozen omdat wetgeving te veel tijd zou hebben gekost.