‘Rusland snijdt in begroting door lage olie-inkomsten’

Onder druk van de dalende olie-inkomsten heeft Rusland alle ministeries opdracht gegeven 10 procent van hun budget weg te snijden. Op pensioenen en ambtenarensalarissen wordt vooralsnog niet bezuinigd. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. In 2015 heeft Rusland ook al stevig bezuinigd. Rusland is voor bijna de helft van zijn overheidsinkomsten afhankelijk van olie en gas. Het besluit zou in december al genomen zijn en de departementen zouden tot en met 15 januari de tijd hebben om met voorstellen te komen. (NRC)