100 jaar droge voeten

Op 13 en 14 januari 1916 leidde een stormvloed, gepaard met hoge waterstanden, tot een watersnoodramp in het gebied rondom de Zuiderzee. Het eiland Marken stroomde over, bijna de hele regio Waterland kwam onder water te staan en op diverse plaatsen aan de Zuiderzee braken de dijken door, bijvoorbeeld in Nijkerk en Spakenburg. Er vielen tientallen slachtoffers en de materiële schade was immens.

Om herhaling te voorkomen werd besloten een grootschalig waterbouwkundig project uit te voeren: de Zuiderzeewerken. Een belangrijk onderdeel hiervan, de Afsluitdijk, werd in 1932 voltooid.

100 jaar laten herdenken we deze bijna vergeten waternoodsramp. Dionne Stax presenteert vanuit het Woudagemaal in Lemmer, een van de tien door UNESCO erkende Nederlandse werelderfgoederen, een programma over de voortdurende Nederlandse strijd tegen het water. Het programma bevat reportages uit het land, historische beelden en er wordt naar de toekomst gekeken. De naam van het programma is ongelukkig gekozen: zijn de programmamakers 1953 vergeten?