Den Haag krijgt tegen betaling stukje TU Delft

De TU Delft verhuist een masteropleiding naar Den Haag. Leiden kwam al eerder. Ook elders richten universiteiten filialen op.

Campus Den Haag, bij het CS. Foto Wiebe Kiestra

Den Haag wil zijn status als kennisstad versterken. Op de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden komt ook een filiaal van de TU Delft. De gemeente draagt daaraan 2,1 miljoen euro over drie jaar bij, de helft van de kosten. De Delftse afdeling biedt een 2-jarige masteropleiding engineering and policy analysis.

Het is niet voor het eerst dat de gemeente hoger onderwijs subsidieert. De Haagse Campus van de Universiteit Leiden heeft sinds haar ontstaan in 1999 al 30 miljoen euro subsidie gekregen.

De masteropleiding in Delft heeft 40 merendeels buitenlandse studenten. Ze werken daar met een ‘policy windtunnel’ om door middel van big data beleidsalternatieven te analyseren van Haagse departementen, internationale instellingen en bedrijven.

De TU staat nu slechts 10 kilometer van het nieuwe filiaal nabij station Den Haag Centraal. Maar „het helpt om dicht bij de ministeries te zitten. Dan kunnen we de drempel laag maken om bijvoorbeeld stageplekken te krijgen”, zegt Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management. „Den Haag heeft ook voordelen als internationale stad. We kunnen aan de gang gaan met autonome wapensystemen en cybersecurity.” Van den Hoven hoopt ook dat onderzoek kan worden gedaan voor internationale justitiële instellingen in de stad.

„Bijna elk beleidsvraagstuk vraagt om technische kennis”, zegt wethouder Ingrid van Engelshoven (D66). „Wij zijn ook VN-stad, met een sterke link naar VN-organisaties. Juridische instellingen hebben er baat bij. Er is technische kennis nodig bij het analyseren van oorlogsmisdaden.” Den Haag was van zichzelf al studentenstad, met diverse hogescholen en kunstopleidingen.

Policy windtunnels zijn een internationale trend. „KPMG steekt veel geld in een policy windtunnel met Imperial College in Londen, het MIT heeft er ook een”, zegt Van den Hoven. Hoe werkt het? Beleidsplannen en hun gevolgen worden gesimuleerd in een computermodel met heel veel data. Delft berekent bijvoorbeeld het effect van toenemend goederentransport per schip op de infrastructuur en het milieu.

Hoogleraar bestuurskunde en PvdA-prominent Jouke de Vries stond in 1999 als decaan aan de wieg van de Haagse campus. „Het werd een succes omdat we goed hebben gekeken naar wat de stad wil”, zegt hij. De Vries zag de behoefte groeien aan wetenschappelijke onderbouwing van beleid. „We richtten een Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme op”, zegt hij. „We hadden Jaap de Hoop Scheffer, Beatrice de Graaf, een combinatie van praktijk en theorie. Je moet reuring creëren. En internationaal en politiek trekt deze stad wel. De oprichting is gemakkelijker dan in het verleden. Je hebt geen grote bibliotheek meer nodig”.

Hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse school voor Openbaar Bestuur in Den Haag, voor ambtenaren. Hij heeft bewondering voor de city marketing van de stad. „Wij hadden er wel last van, want wij zijn een private instelling zonder de dubbele subsidie die Leiden krijgt”, zegt hij. „Ik kan me voorstellen dat Den Haag interessant is voor studenten en docenten. Je loopt zo even ergens binnen”, zegt hij.

    • Maarten Huygen