Commissie VU: Nijkamp pleegde geen fraude

Bekende econoom eist eerherstel van Vrije Universiteit

Een onderzoekscommissie van de Vrije Universiteit concludeert dat de economen Peter Nijkamp, Karima Kourtit en Tüzin Baycan geen fraude met onderzoeksgegevens hebben gepleegd in dertien studies.

Hierover was in juni 2014 een anomieme klacht ingediend bij de VU. Volgens de klager waren er onderzoeksgegevens verzonnen, en resultaten gefingeerd. Uit het woensdag openbaar gemaakte rapport blijkt dat de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de VU alle klachten als ongegrond heeft beoordeeld. Het bestuur van de universiteit neemt de conclusie over en laat weten dat er „geen sprake is geweest van schending van de wetenschappelijke integriteit door deze drie voormalige medewerkers van de VU”.

Studies van Nijkamp en zijn promovenda Kourtit zijn de afgelopen 2,5 jaar al diverse malen tegen het licht gehouden. Het is de derde keer dat de VU een commissie in het leven roept om een anonieme klacht over vermeend wetenschappelijk wangedrag te onderzoeken . Ook volgde onderzoek na een publicatie in NRC (zie inzet).

In sommige van de nu onderzochte studies trof de commissie wel onzorgvuldigheden en fouten aan. Maar zulke gebreken zijn volgens de commissie geen schendingen van de wetenschappelijke integriteit, maar „moeten aan de orde worden gesteld in het wetenschappelijk forum”.

Nijkamp en Kourtit waren woensdagochtend niet beschikbaar voor commentaar. In de Volkskrant eist Nijkamp „eerherstel en excuses” van de VU, en anders stapt hij naar de rechter.

De universiteit ziet geen aanleiding voor excuses. „De inhoud van de klachten was steeds zodanig concreet dat het College van Bestuur ze niet zonder nader onderzoek terzijde kon leggen”, zegt rector magnificus Vinod Subramaniam. „Het college vindt ook dat alles in deze zaak voldoende onderzocht is en zal dan ook geen nadere anonieme klachten tegen betrokkenen meer in behandeling nemen.”

Nijkamp was sinds midden jaren 70 hoogleraar regionale economie en economische geografie aan de VU. Inmiddels is hij met emeritaat. In 1996 kreeg hij de Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Van 2002 tot 2008 was hij voorzitter van onderzoeksfinancier NWO.