brieven

Klein gemaakt

Het hoofdredactioneel commentaar over Keulen (8/01) roept de vraag op wat nu eigenlijk de functie ervan is. Dit commentaar is reductionistisch van karakter; het probleem Keulen wordt klein gemaakt in operationele termen. Terwijl van belang is het principiële element van de zaak te belichten; de operationele aspecten kunnen we rustig aan de politie overlaten. Maar als instrument van en voor de democratische rechtsstaat moet de politie niet belast worden met naïviteit en politiek correct gedrag, maar worden gesteund en bevestigd door de kernwaarden van onze samenleving. In een hoofdredactioneel commentaar moet benadrukt worden dat wat zich in Keulen en andere steden heeft voorgedaan, ongeacht wie en wat, absoluut niet te tolereren is.

Biertuin

Geen elitair protest

Helaas heeft mevrouw Smithuijsen niet begrepen waar deze zaak om draait (Een biertuin? Daar zijn nette mensen tegen, 11/01). Namelijk niet om een elitair protest van ‘nette mensen’. De volgens de organisatie bijna 1.500 aanwezigen en inmiddels meer dan 6.000 ondertekenaars van de Avaaz-burgerpetitie maken zich grote zorgen over de vergaande plannen waarmee wethouder Revis de natuur wil aantasten en vercommercialiseren. Zes meter brede betonpaden en verlichting door de Scheveningse Bosjes, een biertuin, horeca bij de Waterpartij, alle bomen langs de trambaan op de Scheveningse Weg omhakken, enz. Dat plan kost duizenden bomen, verjaagt vogels en andere dieren en richt zo onherstelbare schade aan.

Carine Philipse, Den Haag

Dertigers

Precies weergeven

In de special van 9 januari over de huidige dertigers lezen wij ‘dat het in ons land de socioloog Henk Becker was die de term ‘generatie’ groot maakte’. Onterecht volgt: „Henk Becker is te veel in zijn eigen model gaan geloven en staat te weinig open voor alle nuances die erop aan te brengen zijn”. In Generaties van Geluksvogels en Pechvogels werk ik met drie omschrijvingen van generaties. Ten eerste vaktechnische beschrijvingen met behulp van operationele definities. Hoe generatieverschillen worden gemeten: de resultaten van de metingen. Ten tweede ideaaltypische definities. Naam en typering van een generatie ten behoeve van het debat vooral in de pers. Ten derde omschrijvingen in het dagelijks spraakgebruik. Deze werkwijze voldoet aan de gebruikelijke wetenschappelijke eisen. In ons land nemen de spanningen tussen en binnen generaties sterk toe. Het is daarbij hoognodig dat generaties betrouwbaar en precies worden weergegeven. Ik verwacht dat mijn denkbeelden daarbij correct worden vermeld.

De NRC-special is een waardevolle en uitdagende bijdrage tot het debat dat ongetwijfeld in de komende jaren gevoerd gaat worden.

Henk A. Becker

Stalman en doping

Noem ‘t entertainment

Doping in sport is van alle tijden en zal dat ook blijven (11/01). Zeker als er zoveel geld mee te verdienen valt. Daarom is het beter beroepssport geen sport meer te noemen maar entertainment.

Dan behoeven er geen tests en regels voor een sportief verloop van de wedstrijden meer te zijn, maar kan iedereen naar hartenlust gebruiken wat hij/zij wil om een centimetertje verder te werpen of een tel sneller te lopen.

Dat men daarmee in de toekomst zijn/haar gezondheid ongunstig beïnvloedt, is dan voor eigen verantwoording, al moet ik na de beelden van Ria Stalman van 32 jaar geleden en nu vaststellen dat het met haar wel goed gekomen is en ze er nu veel beter uitziet dan 32 jaar jaar geleden.

Ben de Nijs, Den Haag

Met de gratie Gods

Allah is het ook

Stientje van Veldhoven (D66) wil af van de ‘gratie van God’ bij het indien en van nieuwe wetten. Volgens Van Veldhoven moet hiermee de laatste horde worden genomen in de scheiding van staat en kerk. Goed, dit kan iemand belangrijk vinden. De hele wereld staat in brand en D66 delibereert over de gratie Gods.

Ergerlijk wordt het wanneer Van Veldhoven de ‘vreemdheid’ van de koppeling staat en geloof illustreert met een paspoortuitgifte door een moslim. ‘Bij de gratie van Allah’ geeft zij als afschrikkend voorbeeld van wat kan gebeuren wanneer een rijksdocument door een moslim wordt verstrekt. Samenvallen van kerk en staat is één ding, samenvallen van moskee en staat is toch echt nog een stuk problematischer, lijkt zij hiermee te zeggen. Ik wil Van Veldhoven graag geruststellen. ‘Allah’ is slechts de Arabische vertaling van ‘God’. Zoals de Fransen ‘Dieu’ zeggen, de Engelsen ‘Lord’, de Spanjaarden ‘Dios’. zeggen de Arabisch sprekenden ‘Allah’. Al die namen verwijzen naar dezelfde God; de God van Israël. De God van Israël die later ook de God van de christenen werd en nog weer later de God van de moslims.

Margreet van Schie, vergelijkende godsdienstwetenschap christendom/islam

Mummies

En meisje van Yde dan?

De kindermummie komt niet meer terug in de tentoonstelling van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (9/01). Een van de argumenten is dat de Egyptenaren de mummie niet hadden gemaakt om die tentoon te stellen in een museum ver weg. Een ander argument: het tentoonstellen van een mummie met zichtbare gelaatstrekken is niet in overeenstemming met het menselijk decorum. Er wordt ook beschreven hoe andere musea met Egyptische mummies omgaan. Ik vraag me af hoe men dan met veenlijken zou moeten omgaan. De man van Tollund is het topstuk van het museum in Silkeborg (Denemarken) en de man van Grauballe van het museum van Aarhus. Beide zijn naakt met herkenbare gelaatstrekken. En het meisje van Yde in het Drents Museum? Ook nooit bedoeld om tentoongesteld te worden. Als het meisje van Yde niet meer tentoongesteld mag worden, kan het Asser museum zijn grote internationale tentoonstellingen wel vergeten. Laten we de mummies wel tentoonstellen, maar natuurlijk respectvol.

Theo Janssen, Ermelo