Vaag uitstel beteugelt snacktrek het beste

Hoe krijg je jezelf zover dat je je houdt aan je goede voornemen om minder chocola of chips te eten? Zeg, als je er heel veel trek in krijgt, niet tegen jezelf: ik mág die dingen niet eten. Zeg ook niet tegen jezelf: overmorgen, dán mag ik weer een zakje chips of M&M’s. Maar zeg tegen jezelf: een andere keer – ik mag een andere keer weer chips of chocola. Houd het vaag.

Dat werkte het best, in een serie van vier experimenten waarover twee psychologen berichten in Journal of Personality and Social Psychology (januari). Proefpersonen die vrijwillig de strategie probeerden om hun trek in lekkers uit te stellen naar een niet nader geïdentificeerd moment bleven er langer vanaf en aten er uiteindelijk ook minder van dan mensen die uitstelden tot een specifiek moment (zoals overmorgen of volgende week) of mensen die het van zichzelf helemaal niet mochten eten. Dat de proefpersonen die strategie vrijwillig probeerden, was ook belangrijk, want andere proefpersonen die de strategie moesten proberen, lieten zich ook eerder verleiden.

Volgens de onderzoekers leiden mensen die hun trek in lekkers naar een ongespecificeerd moment uitstellen min of meer onbewust uit hun eigen gedrag af dat hun verlangen ernaar dan wel niet zo groot zal zijn. Ook op andere terreinen zijn zulke effecten wel aangetoond: als mensen in een experiment vrijwillig een opinieartikel schrijven dat tegen hun echte standpunt ingaat, blijkt hun standpunt een beetje mee te buigen met wat ze schrijven.

Trek in lekkers naar een specifiek moment uitstellen werkt waarschijnlijk niet goed omdat het verlangen dan tot dat moment in je hoofd blijft zitten. En jezelf moeten beheersen is simpelweg moeilijk.