Nazaat van uitgeversfamilie Elsevier claimt de naam

Een nazaat van uitgeversfamilie Elsevier betwist dat eigenaar en uitgever RELX van het gelijknamige, te verkopen weekblad recht heeft op de naam Elsevier. Dolf Elsevier van Griethuysen schrijft dinsdag in NRC de naam te claimen. Hij is een nazaat van de grondleggers van het in de 17de eeuw opgerichte uitgevershuis. Hij wijst onder meer op een jubileumnummer van het weekblad, waarin staat dat de in 1880 nieuw opgerichte uitgeversmaatschappij Elsevier „ook het logo van de Elseviers inpikt”.