53 landen gaan meer samenwerken

Vertegenwoordigers uit 53 landen hebben maandag in Den Haag op de anti-terreurtop nadere afspraken gemaakt om terrorisme te bestrijden. Het gaat vooral om betere uitwisseling van informatie over verdachten waardoor sneller actie kan worden ondernomen. Volgens minister Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA), die de conferentie voorzat, is het van belang dat de landen vertrouwen in elkaar hebben uitgesproken. Ze willen onder meer gezamenlijk de financiering van terreur aanpakken en het reizen van strijders tegengaan. (NRC)