53 landen gaan meer samenwerken

Vertegenwoordigers uit 53 landen hebben maandag in Den Haag nadere afspraken gemaakt om terrorisme te bestrijden. Het gaat vooral om betere uitwisseling van informatie waardoor sneller actie kan worden ondernomen. Volgens minister Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA), die de conferentie voorzat, is het van belang dat de landen vertrouwen in elkaar hebben uitgesproken. Ze willen onder meer gezamenlijk de financiering aanpakken en het reizen van strijders tegengaan. (NRC)