Onbekende tropische ziekte even fataal als mazelen

De tropische infectieziekte melioidosis doodt jaarlijks waarschijnlijk 90.000 mensen – bijna net zoveel als jaarlijks wereldwijd aan de mazelen overlijden. De ziekte is weinig bekend. In 45 landen is sprake van ernstige onderrapportage en in 34 andere landen, waar de ziekte waarschijnlijk voorkomt, is nooit één patiënt gemeld. Dat schrijven onderzoekers in een maandag gepubliceerd artikel in Nature Microbiology. Melioidosis is moeilijk te herkennen doordat een patiënt ofwel een longontsteking, een wondinfectie, of koorts en vermoeidheid kan hebben. Er is een ziekenhuislaboratorium nodig dat de goede tests kan uitvoeren. Als de patiënt geen speciale antibiotica krijgt is de kans op overlijden groot. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie (Burkholderia pseudomallei) die in de bodem en water leeft en via een wond de huid kan binnendringen. Besmetting kan ook plaatsvinden door het inademen van besmette vochtdruppeltjes. En door het drinken van besmet water. Thailand, zijn Zuidoost-Aziatische buurlanden en Noord-Australië melden al een paar decennia veel patiënten. De afgelopen jaren kwamen India, Zuid-China, Brazilië en Malawi daar bij. In Afrika beneden de Sahara en in Zuid-Amerika is de ziekte ook te verwachten. (NRC)