Die mannen ja, én de moeders

Wees eerlijk! Laten we aandacht besteden aan wáárom deze mannen zo zijn, zegt Tahmina Akefi.

Wat we te veel zien: de vraag hoe groot de kans is dat zoiets als ‘Keulen’ ook in Nederland gebeurt. (Daar is geen zinnig woord over te zeggen.) Wat we te weinig zien: de vraag waar het gedrag van de aanranders werkelijk vandaan komt.

Grote uitzondering was het mooie stuk van Hafid Bouazza in deze krant. Op de radio hoorde ik verder een korte reactie van een mevrouw die zei dat Syrische mannen (en moslimmannen in het algemeen) een Westerse vrouw als losbandig zien, iemand die toch geen grenzen kent en waar je dus alles mee mag doen. Daar had ik meer over willen horen, maar de verslaggeefster ging daar verder niet op in. „Waar is het idee dat je met een Westers vrouw alles mag doen, op gebaseerd?”, was een goede vervolgvraag geweest. Dát moslimmannen, uitzonderingen daar gelaten, de Westerse vrouw als een lustobject zien, weet ik natuurlijk ook wel. Een Westerse vrouw is voor je plezier en als je toe bent aan een serieuze relatie, dan trouw je een maagd uit je eigen omgeving. Ja, een maagd, want dat ziet zo’n man als zijn recht en waar hij recht op heeft, dat zal hij krijgen ook!

Je zou die mannen bijna gaan haten om hun egoïsme en arrogantie, maar de echte boosdoeners zijn de vrouwen achter die mannen. Zij creëren monsters en houden regels en tradities in stand die hun eigen vrijheid en die van de volgende generaties beperken. Een jongen krijgt van de moeder andere waarden en normen mee dan een meisje. De dochters moeten, al is het ten koste van hun eigen leven, de eer van de familie beschermen door zich zedelijk te gedragen. Dat gedrag houdt in: kledingvoorschriften volgen, uit de buurt van jongens blijven en al helemaal geen amoureuze contacten onderhouden met mannen, je stem nooit verheffen, zeker niet tegenover je broer, neef en je toekomstige man, altijd gehoorzamen en er vanuit gaan dat de man gelijk heeft. Stel je leven in dienst van hem.

Jongens wordt niet geleerd zich te beheersen. Zij krijgen alle vrijheid, want mannen kunnen alles maken zonder dat anderen daar de schande van spreken. Hun reputatie staat nooit op het spel.

En als een vrouw haar boekje te buiten gaat, dan zijn het niet de mannen die haar meteen als slecht bestempelen, maar de vrouwen. Vrouwen onderling zijn meer bang voor elkaars oordeel dan van dat van een man. Ergens zal ook hier afgunst een rol spelen: als ik die vrijheid niet heb gehad, waarom jij dan wel?

Misschien is het een idee om hier eens uitzendtijd aan te wijden, echte deskundigen aan het woord te laten en te kijken hoe we de huidige en toekomstige moeders kunnen bereiken die hun kinderen opvoeden met eeuwenoude denkbeelden die niet in onze samenleving passen.