Waarden nieuw bepalenMet instemming nam…

Waarden nieuw bepalen

Met instemming nam ik kennis van het voorstel van D66 (Tweede Kamerlid Van Veldhoven) om de zinsnede ‘bij de gratie Gods’ te schrappen uit de aanhef van nieuwe wetten.

Zelf wil ik misschien handelen vanuit de gratie Gods, maar voor een meerderheid van de Nederlanders hebben deze woorden geen betekenis meer.

En al geloofde een meerderheid er wel in, dan nog zou ik er voor pleiten om geloof en staat zo strikt mogelijk gescheiden te houden.

De wetswijziging biedt ons een kans om de basiswaarden van onze samenleving opnieuw te bepalen. De referentie naar God geeft voor mij aan, dat er iets groter is dat ons omgeeft. Wij zijn aan God verantwoording schuldig, en God geeft ons de richting aan die wij op moeten gaan.

Een dergelijke verwijzing naar een diepere grond onder ons samenleven acht ik van onopgeefbare waarde.

Zonder deze referentie dreigen koning en wetsindieners hun eigen god te worden, met alle consequenties van dien. Er is geen verwijzing meer aan onze raison d’être, aan een geweten dat ons ter verantwoording roept.

Het is niet de eerste keer dat D66 probeert om referenties aan geloof en kerk te verbannen uit wet en overheid.

Het zou de partij sieren als zij ook zou nadenken wat ervoor in de plaats moet komen. Waar willen wij ons samenleven op baseren? Welke waarden achten wij onopgeefbaar? Als wij deze vragen niet ernstig nemen verzanden wij in een leegte en zijn wij op den duur aan de goden overgeleverd.

Predikant van de Nederlandse Kerk in Londen