Lerarenopleiding wordt flexibeler

Universiteiten gaan hun opleidingen tot leraar in het voortgezet onderwijs flexibeler organiseren en versterken. Daarmee willen ze de opleiding aantrekkelijker maken voor studenten en hen beter voorbereiden op de beroepspraktijk. Minister Bussemaker (Onderwijs) heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. Ze schrijft dat ze de plannen hiervoor van de koepel van universiteiten (VSNU) omarmt. Die houden onder meer in dat er een tweejarige educatieve masteropleiding komt, waarin meer ruimte is voor het opdoen van praktijkervaring. Nu moeten studenten die leraar willen worden vaak nog twee masters doen: een voor hun vakgebied en een educatieve. Er liepen al experimenten om deze masters in elkaar te schuiven. De vernieuwing kan komend studiejaar al ingaan. Het kabinet wil graag dat de kwaliteit van leraren omhoog gaat. (ANP)