Politie Keulen maakte ‘grote fouten’ na aanrandingen

Er werd op Oudejaarsavond geen versterking gevraagd en de informatievoorziening aan politici en publiek schoot naderhand tekort.

De trappen voor het centraal station in Keulen.
De trappen voor het centraal station in Keulen. Foto Patrik Stollarz / AFP

De politie in Keulen heeft twee grote fouten gemaakt: zij heeft geen versterking gevraagd en de aangeboden versterking afgewezen toen de situatie voor het station op Oudjaarsavond uit de hand liep, en zij heeft politici en publiek verkeerd geïnformeerd.

Dit zei de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Ralf Jäger, op een bespreking van de massale aanrandingen in Keulen. ,,Het beeld dat de politie van Keulen op Silvesteravond heeft laten zien, is niet aanvaardbaar’’, zei Jäger. Oudjaarsavond heet in Duitsland Silvesteravond.

Jäger, die zelf ook onder druk staat, had al eerder de politiecommissaris van Keulen op non-actief gesteld. Nu zei hij dat wat zich heeft afgespeeld weliswaar niet voorzien kon worden, maar dat de politie om versterking had moeten vragen toen de zaak uit de hand liep. Hij bestreed iedere suggestie dat vanuit de politiek druk was uitgeoefend om de afkomst van de verdachten te verzwijgen.

Over de toedracht zei de deelstaatminister:

  • ,,Na de roes van de alcohol en de drugs kwam de roes van het geweld.’’
  • Ordeverstoorders veroorzaakten een chaos door vuurwerk tussen de omstanders en naar de politie te gooien.

Over de daders zei de deelstaatminister:

  • Onder de ,,meer dan 1000 Arabische en Noord-Afrikaanse mannen,, die zich hadden verzameld op het plein, zaten ,,ook veel vluchtelingen die pas de afgelopen maanden opgenomen zijn in Duitsland.’’
  • Uit getuigenverklaringen en politierapporten blijkt ,,dat het bijna uitsluitend mensen met een migratie-achtergrond waren die deze strafbare feiten hebben begaan. Er (zijn sterke aanwijzingen) dat het Noord-Afrikanen en mensen uit het Arabische gebied waren.’’
  • De groepen mannen die vrouwen hebben beroofd en aangerand ,,bestonden – volgens de huidige stand van zaken van het onderzoek – overwegend uit Noord-Afrikanen, die uit verschillende steden (naar Keulen) waren gereisd. […] Volgens de huidige stand van het onderzoek behoren tot de verdachten ook asielzoekers van afgelopen jaar.’’ Hij waarschuwde er in de volgende zinnen voor om een verband te leggen tussen vluchtelingen en geweld.
  • ,,Het maakt me helemaal niet uit of deze mannen een Arabisch, een Afrikaans of een Duits paspoort hebben. Of ze hier zijn geboren of opgegroeid of juist recentelijk hier zijn binnengekomen. Dat speelt bij de strafvervolging geen rol.’’

Na de staatminister gaf de directeur politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat nog wat preciezere informatie. Hij gaf de volgende informatie over aangiftes en de verdachten:

  • Er zijn 516 aangiftes gedaan van strafbare feiten. Daarbij gaat het in 237 aangiftes om seksuele delicten, in 107 gevallen om diefstal en beroving.
  • Van negentien verdachten is de identiteit vastgesteld. Tien van hen zijn asielzoekers, negen hebben vermoedelijk geen geldige verblijfsvergunning. Veertien van deze negentien verdachten komen uit Marokko of Algerije. Vier ervan zitten wegens diefstal en beroving in voorarrest. Geen van deze verdachten heeft een vaste woon- of verblijfplaats.
  • Er zijn geen aanwijzingen dat de aanrandingen en overvallen georganiseerd zijn.