Voor het eerst in vijf jaar te veel fosfaat

De fosfaatproductie in mest is in 2015 voor het eerst in vijf jaar boven het door de EU vastgestelde fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo gekomen. De productie was vorig jaar 176,3 miljoen kilo fosfaat, 4,6 miljoen kilo meer dan het jaar daarvoor. Dat meldde het CBS maandag. De laatste jaren is het aantal dieren in de melkveehouderij, de varkenshouderij en de pluimveehouderij toegenomen. De stijging van de fosfaatproductie komt echter vooral voor rekening van de melkveehouderij. Die heeft in vooruitlopend op het verdwijnen van het melkquotum op 1 april 2015 de productie opgeschroefd. Er kwamen vorig jaar nog 50 duizend melkkoeien en 38 duizend stuks vrouwelijk jongvee bij. Hierdoor steeg de fosfaatproductie van melkvee met 2,8 miljoen kg. (NRC)