Fosfaatproductie Nederland stijgt boven Europees limiet

De stijging in fosfaatproductie komt vooral doordat er vorig jaar meer melkkoeien bij kwamen.

De koeienmest komt uit de stal bij een bedrijf met duurzame veehouderij in Spaarnwoude, tussen Amsterdam en Haarlem.
De koeienmest komt uit de stal bij een bedrijf met duurzame veehouderij in Spaarnwoude, tussen Amsterdam en Haarlem. Foto: Koen Suyk / ANP

De productie van fosfaat door dierlijke mest is afgelopen jaar tot boven de Europese limiet gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afgelopen vijf jaar bleef de productie van fosfaat beneden de door Brussel gestelde limiet van 172,9 miljoen kilo.

In 2015 nam de productie van fosfaat uit dierlijke mest met 4,6 miljoen kilo toe tot een totaal van 176,3 miljoen kilo. Volgens het CBS komt dit doordat de Nederlandse veestapel het afgelopen jaar is gegroeid. De overschrijding van de fosfaatlimiet komt vooral op het conto van de melkveehouderij.

Meer koeien door verdwijnen melkquotum

Doordat sinds 1 april vorig jaar het Europees melkquotum is afgeschaft, is het aantal melkkoeien in Nederland volgens het CBS sterk toegenomen. Ook nam de omvang van melkveebedrijven toe. Volgens het statistiekbureau kwamen er in 2015 50 duizend melkkoeien en 38 duizend stuks vrouwelijk jongvee bij; hierdoor steeg de fosfaatproductie van de melkveehouderij met 2,8 miljoen kilo.

Ook het aantal varkens nam vorig jaar met 150 duizend stuks licht toe; het totaal kwam op 12,6 miljoen dieren waardoor er 0,7 miljoen kilo meer fosfaat werd geproduceerd. De pluimvee-industrie zorgde voor een toename van 1,1 miljoen kilo fosfaat. De provincies Noord-Brabant en Limburg is de fosfaatproductie per hectare het hoogst; daar is veel intensieve veeteelt.