Werkdruk leraren basisonderwijs stijgt

Belangrijke oorzaken zijn kinderen die extra aandacht nodig hebben en administratiewerk.

Een docent deelt Citotoetsen uit aan groep acht van de prinses Marijkeschool in Den Haag.
Een docent deelt Citotoetsen uit aan groep acht van de prinses Marijkeschool in Den Haag. Foto Martijn Beekman/ANP

Ruim de helft van de leraren in het basisonderwijs vindt de werkdruk op scholen onacceptabel. Dat blijkt uit een rapport van DUO Onderwijsonderzoek dat is opgesteld in samenwerking met televisieprogramma De Monitor. De uitzending hierover is vanavond vanaf 22.35 uur te zien op NPO2.

Voor het onderzoek vulden 861 leerkrachten een enquête in met vragen over de belasting die het werken op een basisschool met zich meebrengt. Ruim 80 procent van de docenten zegt een relatief hoge werkdruk te ervaren. Als gevolg daarvan is het aantal basisschooleraren met een hoog risico op uitvallen gestegen van 35 procent in 2012 naar 54 procent in 2015.

De werkbelasting is volgens 56 procent dan ook “niet acceptabel”. Dat is ruim meer dan bij het vorige onderzoek in 2012 toen dat percentage nog op 41 procent lag. Het gemiddelde percentage voor de gehele Nederlandse arbeidspopulatie ligt op 15 procent.

Meer uren dan volgens aanstellingsnorm

Voor het onderzoek is ook gemeten hoeveel werk docenten daadwerkelijk moeten verrichten en hoe zich dat verhoudt tot hun aanstellingsnorm. Gemiddeld werken leraren 33 procent meer uren dan volgens hun aanstellingsnorm de bedoeling is. Met name leerkrachten die slechts de helft van de week werken gaan fors over de norm heen.

Gevraagd naar de oorzaken achter de oplopende arbeidsbelasting wordt als belangrijkste factor genoemd dat er veel kinderen in de klassen zijn die extra aandacht nodig hebben. Ook worden administratieve handelingen genoemd die niet direct met prestaties van leerlingen te maken hebben. Het moeten onderwijzen van grote groepen leerlingen wordt eveneens als een belangrijke drukverhoger beschouwd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat maar liefst 80 procent van de leraren heeft meegemaakt dat er bij hen op school door henzelf of bij collega’s ziekteverzuim is ontstaan als gevolg van de werkdruk. De werkgerelateerde gezondheidsklachten zijn volgens het onderzoek gestegen van 22 procent in 2012 naar 29 procent in 2015.

Administratie

Leraren besteden gemiddeld 6 uur per week aan administratie. Ruim driekwart van de ondervraagde docenten vindt dit te veel. Oplossingen moeten volgens hen vooral bij het ministerie en de politiek vandaan komen.

Leraren die stoppen met in hun ogen overbodige administratie en daarover onenigheid hebben met het schoolbestuur, kunnen rekenen op de steun van onderwijsstaatssecretaris Sander Dekker (VVD), zo bevestigt de bewindspersoon tegenover De Monitor. Meer geld naar het onderwijs is wat hem betreft geen oplossing. Docenten zouden minder administratie moeten doen als het aan Dekker ligt.

“Leraren die dénken dat ze moeten administreren omdat ministerie en Inspectie dat zouden willen. Dan zeggen wij: ‘Dat hoeft niet van ons.’”