Bolkestein zag het aankomen en anderen zijn schuldig

Bolkesteins opiniestuk (2/01) over Fort Europa gaat alleen over wat er mis is gegaan, en dan vooral over hoe Bolkestein dit zag aankomen. Het zijn ook altijd anderen die schuldig zijn aan de problemen van nu. De wereld is inderdaad imperfect – leer er maar mee te leven. Van een man met zoveel ervaring als Bolkestein had ik betere oplossingen verwacht dan het ophemelen van Viktor Orbán. Mijn advies aan Bolkestein: Kijk niet te veel naar wat u vroeger heeft gedacht en gedaan. We leven in het verse 2016, een jaar vol nieuwe mogelijkheden en inzichten voor ons allen; hopelijk ook voor Bolkestein.

Ontmoediging hoort erbij

Bolkestein ziet de te verwachten stroom nieuwkomers uit Afrika terecht als een nachtmerrie. Maar het bouwen van forten is niet genoeg; ontmoediging hoort erbij. Zo kunnen we bijvoorbeeld een permanente verblijfsvergunning weigeren en we moeten in elk geval niet het Nederlanderschap geven. En dat geldt ook voor Syriërs en andere vluchtelingen uit het Midden-Oosten.

D.E. Knibbe

Omsingelingssyndroom

Bolkesteins opvatting over de opstelling tegenover Rusland verdient serieuze bezinning. Deze sluit aan bij de rake typering van oud-president Chirac, dat Poetin een ‘omsingelingssyndroom’ heeft. Zou enig begrip voor Poetin niet beter werken? Of is dat alleen maar naïef?

Mr. C. de Groot

Projectontwikkeling

Zo vertwittert de kust

Wanneer de minister besluit grote delen van de Nederlandse kust vrij te geven voor bebouwing en zich vervolgens per Twitter denkt te kunnen verdedigen, getuigt dit van weinig respect voor de bezwaarmakers en van bitter weinig begrip van de impact van een dergelijke vrijbrief (31/12 en 2/01). Projectontwikkelaars zullen de plaatselijke overheden verleiden tot een wildgroei aan strandbebouwing. Onze kust zal met dit besluit inderdaad worden ‘verbelgiseerd’ (Frans van Zijderveld , Natuurmonumenten).

Wat te doen? 1) Besluit aanhouden. 2) Zorgvuldig kleine locaties in kaart brengen waar, rekening houdend met het karakteristieke Nederlandse kustlandschap, op kleine schaal permanente bebouwing op het strand toelaatbaar is. 3) Een verbod op het bezit van meer dan één bouwsel per particulier/verhuurder/belegger langs de gehele kust.

We hebben het hier over de belevingskwaliteit van onze kust, belangrijk voor de Nederlandse eigenheid. Dat deze economisch lastig uit te rekenen waarde in de politiek vaak als eerste sneuvelt, is louter te wijten aan onwil, onbenul en winstbejag op de korte termijn.

Hein Doeksen