Wat is er mis met mindfulness? Je leert hoe je met aandacht iets doet

‘Hoe word je een goed mens?’ In de kop van dit artikel (2/01) wordt demonstratief gesteld: mindfulness is niet de oplossing.

De enige informatie om dit te onderbouwen is een citaat van mijn collega, hoogleraar ethiek aan de Radboud Universiteit Paul van Tongeren: „Ik denk dat het belangrijk is in je activiteiten aan zelfverbetering te doen in plaats van een uurtje ernaast.”

Hieruit blijkt dat hij helaas weinig heeft begrepen van mindfulness. Want mindfulness wordt bij uitstek niet alleen tijdens formele oefeningen gepraktiseerd, maar ook gedurende de dagelijkse bezigheden, de zogenaamde informele beoefening.

Met aandacht de krant lezen, met aandacht met collega’s praten, met aandacht een interview corrigeren. Daarbij kan mindfulness mijns inziens ook bij uitstek bijdragen aan het worden van een beter mens, door het beoefenen van het juiste inzicht, de juiste intenties, juist spreken, juist handelen, de juiste wijze van levensonderhoud, de juiste inspanning, het juiste bewustzijn en de juiste concentratie.

Het zou fijn zijn als hoogleraren zich, net als schoenmakers, bij hun leest houden en zich onthouden van uitspraken over zaken waar ze geen verstand van hebben.

De zaken waar ze wel verstand van hebben, zijn interessant genoeg.

Hoogleraar psychiatrie