brieven

illustraties: cyprian koscielniak

Hoogleraar, houd je bij je leest

‘Hoe word je een goed mens?’ In de kop van dit artikel (2/01) wordt demonstratief gesteld: mindfulness is niet de oplossing.

De enige informatie om dit te onderbouwen is een citaat van mijn collega, hoogleraar ethiek aan de Radboud Universiteit Paul van Tongeren: „Ik denk dat het belangrijk is in je activiteiten aan zelfverbetering te doen in plaats van een uurtje ernaast.”

Hieruit blijkt dat hij helaas weinig heeft begrepen van mindfulness. Want mindfulness wordt bij uitstek niet alleen tijdens formele oefeningen gepraktiseerd, maar ook gedurende de dagelijkse bezigheden, de zogenaamde informele beoefening.

Met aandacht de krant lezen, met aandacht met collega’s praten, met aandacht een interview corrigeren. Daarbij kan mindfulness mijns inziens ook bij uitstek bijdragen aan het worden van een beter mens, door het beoefenen van het juiste inzicht, de juiste intenties, juist spreken, juist handelen, de juiste wijze van levensonderhoud, de juiste inspanning, het juiste bewustzijn en de juiste concentratie.

Het zou fijn zijn als hoogleraren zich, net als schoenmakers, bij hun leest houden en zich onthouden van uitspraken over zaken waar ze geen verstand van hebben.

De zaken waar ze wel verstand van hebben, zijn interessant genoeg.

Bolkestein

De wereld is imperfect

Bolkesteins opiniestuk (2/01) over Fort Europa gaat alleen over wat er mis is gegaan, en dan vooral over hoe Bolkestein dit zag aankomen. Het zijn ook altijd anderen die schuldig zijn aan de problemen van nu. De wereld is inderdaad imperfect – leer er maar mee te leven. Van een man met zoveel ervaring als Bolkestein had ik betere oplossingen verwacht dan het ophemelen van Viktor Orbán. Mijn advies aan Bolkestein: Kijk niet te veel naar wat u vroeger heeft gedacht en gedaan. We leven in het verse 2016, een jaar vol nieuwe mogelijkheden en inzichten voor ons allen; hopelijk ook voor Bolkestein.

Jaap Kerr (19), Wageningen

Ontmoediging hoort erbij

Bolkestein ziet de te verwachten stroom nieuwkomers uit Afrika terecht als een nachtmerrie. Maar het bouwen van forten is niet genoeg; ontmoediging hoort erbij. Zo kunnen we bijvoorbeeld een permanente verblijfsvergunning weigeren en we moeten in elk geval niet het Nederlanderschap geven. En dat geldt ook voor Syriërs en andere vluchtelingen uit het Midden-Oosten.

D.E. Knibbe, Naarden

Begrip voor Poetin?

Bolkesteins opvatting over de opstelling tegenover Rusland verdient serieuze bezinning. Deze sluit aan bij de rake typering van oud-president Chirac, dat Poetin een ‘omsingelingssyndroom’ heeft. Zou enig begrip voor Poetin niet beter werken? Of is dat alleen maar naïef?

Mr. C. de Groot, Delft

Projectontwikkeling

Zo vertwittert de kust

Wanneer de minister besluit grote delen van de Nederlandse kust vrij te geven voor bebouwing en zich vervolgens per Twitter denkt te kunnen verdedigen, getuigt dit van weinig respect voor de bezwaarmakers en van bitter weinig begrip van de impact van een dergelijke vrijbrief (31/12 en 2/01). Projectontwikkelaars zullen de plaatselijke overheden verleiden tot een wildgroei aan strandbebouwing. Onze kust zal met dit besluit inderdaad worden ‘verbelgiseerd’ (Frans van Zijderveld, Natuurmonumenten).

Wat te doen?

1) Besluit aanhouden.

2) Zorgvuldig kleine locaties in kaart brengen waar, rekening houdend met het karakteristieke Nederlandse kustlandschap, op kleine schaal permanente bebouwing op het strand toelaatbaar is. 3) Een verbod op het bezit van meer dan één bouwsel per particulier/verhuurder/belegger langs de gehele kust.

We hebben het hier over de belevingskwaliteit van onze kust, belangrijk voor de Nederlandse eigenheid. Dat deze economisch lastig uit te rekenen waarde in de politiek vaak als eerste sneuvelt, is louter te wijten aan onwil, onbenul en winstbejag op de korte termijn.

Hein Doeksen, Achterveld