Brieven

Pet voor de moslimman

Mohammed zou helemaal niet alle vrouwen hebben willen bedekken, betoogt Mineke Schipper in O&D (2/01). Een beroep op een oer-islam is echter even vruchteloos als het zoeken naar de Heilige Graal. Het is eenvoudig zo dat de huidige moslims, ook met een beroep op de heilige geschriften, van de vrouwelijke hoofdomhulling een principekwestie maken. Vooral vrouwenhaar zou mannen mateloos prikkelen. Maar dan ligt het probleem bij hen. Het is toch ook volstrekt onredelijk om de verkrachting van een vrouw toe te schrijven aan haar uitdagende kleding. In plaats van vrouwen tuttige hoofddoeken op te leggen, moeten moslimmannen voorkomen dat zij opgewonden raken. Zij dienen vrouwbestendige oogkleppen te dragen.

Voorlopig kunnen petten met een flinke klep ervoor zorgen dat hun blik kuis naar beneden gericht blijft.

Kritiek op Polen

Kijk eerst eens naar onszelf

Ik begrijp niet goed waarom het commentaar zich zo opwindt over de Poolse maatregelen die de macht van het Constitutionele Hof inperken (4/01).

Zelfs dan zijn de Polen altijd nog veel verder dan Nederland, waar we nog steeds helemaal geen constitutionele rechtspraak hebben, met het argument dat de rechter geen legitimatie heeft om producten van de democratisch gekozen wetgever aan de Grondwet te toetsen. Een standpunt dat in landen als Duitsland en Amerika als achterlijk wordt beschouwd. Onafhankelijke toetsing aan de grondrechten is zeker een belangrijke bescherming van de burger tegen willekeur. Maar het initiatief van Femke Halsema om tenminste dit in Nederland ook mogelijk te maken, blijkt in Den Haag al jaren niet haalbaar en ligt in een la te verstoffen. Gelukkig maakt het niet veel uit, want de rechter toetst al 60 jaar rechtstreeks aan het EVRM. Dat mag de Poolse rechter ook, dus waar hebben we het nu over? In ieder geval is er geen enkele reden om met het domineesvingertje naar Polen te wijzen.

Eerst die balk maar eens uit onze eigen ogen verwijderen.

Prof. mr. Arjen van Rijn Hoogleraar staatsrecht University of Curaçao

NOS Journaal

Niet voor iedereen

Zaterdag 2 januari zei NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff in deze krant dat zijn journaal de taak heeft „om een zo breed mogelijk publiek te bedienen”. Tot de doelgroep behoort iedereen, aldus Gelauff.

Het journaal van de publieke omroep moet inderdaad voor iedereen toegankelijk zijn. De veronderstelling dat iedereen het NOS Journaal zou moeten appreciëren, berust echter op een groot misverstand. De NPO en daarmee ook het NOS Journaal zijn er niet om iedereen te bedienen. Zij bestaan slechts bij de gratie van tekortkomingen van commerciële omroepen.

Het is de taak van het NOS Journaal om het gat op te vullen dat bijvoorbeeld het RTL Nieuws leeg laat. Als het doel zou zijn om zoveel mogelijk kijkers te trekken, kan Gelauff zijn zendtijd beter besteden aan schaars geklede vrouwen en leuke kattenfilmpjes.

Jurjen Hoekstra en Jelle Ages Beiden actief voor de Jonge Democraten