Kunstenaars boycotten Gemeentemuseum Den Haag

Gemeentemuseum Den Haag

Drie internationale kunstenaars boycotten het Gemeentemuseum in Den Haag, vanwege de betrokkenheid van het museum in het conflict tussen kunstenaar Danh Vo en verzamelaar Bert Kreuk. De Iraanse Nairy Baghramian heeft zich teruggetrokken als genomineerde voor de prestigieuze Vincent Award, die door het museum wordt georganiseerd voor de Broere Stichting. Het duo Elmgreen & Dragset uit Berlijn heeft geweigerd om met het museum samen te werken in een project.

Actieve rol

In een verklaring stelt Baghramian dat „gebaseerd op mijn inzichten het veilig is om te zeggen dat het museum geen neutrale positie heeft ingenomen in de private confrontatie tussen de twee partijen, maar juist een actieve rol in het juridische dispuut heeft gespeeld en zich zelfs tegen de kunstenaar heeft opgesteld die uitgenodigd was om in het museum te exposeren”, schrijft ze.

„Dat maakt deze hele situatie precair voor mij en ik voel me er als kunstenaar door verzwakt in de context van institutionele representatie.”

Het Gemeentemuseum stelt dat het geen partij is geweest in het geschil tussen Danh Vo en Bert Kreuk maar alleen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de rechter om onder ede te getuigen. „Van getuige zijn we nu beklaagde geworden”, zegt directeur Benno Tempel. „Het is spijtig dat er nu een aantal kunstenaars blijkt te zijn dat niet met ons wil samenwerken.” Een andere genomineerde, Jutta Koether, heeft zich vanwege privéomstandigheden teruggetrokken.

Het Gemeentemuseum, dat werken van Kreuk in bruikleen heeft, bood de verzamelaar in 2013 de gelegenheid een overzichtstentoonstelling te maken. Daarvoor wilde Kreuk een nieuw, groot werk laten maken door Vo. Over de afspraken die gemaakt zijn tijdens een bezoek van Kreuk, Vo en zijn galeriehouder aan het museum ontstond een geschil dat voor de rechter werd uitgevochten. Directeur Tempel en een conservator traden op als getuige. Vorige maand werd het conflict geschikt, hoewel beide partijen weer verschillende lezingen gaven van de schikking.

Dertig seconden

In een artikel op website Artnet zei kunstenaar Michael Elmgreen donderdagavond dat hij slechts dertig seconden nodig had om te besluiten niet mee te doen aan een project van het Gemeentemuseum. „Een private partij heeft het museum in zijn zak”, zegt hij. „Daar is in een zwaar door de overheid gesubsidieerd land als Holland geen reden voor”, stelt hij op Artnet. In een email aan NRC schrijven Elmgreen&Dragset dat “we nooit zullen werken met instituties die onze kunstenaarsvrienden op een slechte manier hebben behandeld. Dat is een heel simpele en duidelijke reden.”

Tempel zegt het te betreuren dat kunstenaars die geen partij zijn in het geschil niet met hem erover willen praten. „Van Elmgreen hoor ik nu pas waarom zij niet op ons verzoek zijn ingegaan, op mails hebben we nooit een antwoord gekregen”, zegt hij. „Baghramian uitte haar twijfels al bij de nominatie eind november. Ik heb haar uitgenodigd om in een gesprek onze positie uit te leggen, maar zij koos ervoor alleen via de mail te corresponderen. Dat is toch lastiger.”

Tempel zegt het te begrijpen als vrienden van Danh Vo niet met het museum willen samenwerken om emotionele redenen. „Maar maak het niet politiek. Wij hebben in een rechtszaak alleen maar aan onze plicht voldaan door vragen van partijen te beantwoorden.”