‘Keulen’ is voorlopig vooral een openbare-ordeprobleem

Chaos en seksuele agressie op het stationsplein in Keulen tijdens Oudjaar; met enige dagen vertraging gevolgd door een meningenstorm over migratie, vluchtelingen en seksueel geweld die tot buiten Duitsland reikt. Twee per definitie emotionele thema’s botsten frontaal. Aanranding en straatroof enerzijds. Onveiligheid dus, in combinatie met de massale toestroom van migranten, die ontwrichtend zou werken. Met als inzet de vraag of er een oorzakelijk verband is tussen aanranding en migranten. Het is de liberale ‘welkomcultuur’ tegen de sceptische ‘eigen burgers eerst’ stroming, die de samenleving ten diepste verdeelt.

Het resultaat was een felle strijd over de vraag wie het grootste gelijk van de vismarkt heeft. Voorlopig heeft iedereen dat. Zeker zolang de feiten zo schaars zijn. Er staat vast dat de Keulse politiesurveillance in de Oudejaarsnacht overbelast is geraakt en dat aanvankelijk verzweeg, wat zeer onverstandig was. In de omgeving van het station bleken groepen mannen met een Arabisch of Noordafrikaans uiterlijk systematisch vrouwen aan te vallen. Wie die mannen waren, waar ze vandaan kwamen, of hun aanwezigheid georganiseerd was – het is onduidelijk. In de dagen erna bleek dat het bij Köln Hauptbahnhof op het Tahrirplein in Kaïro tijdens de Arabische Lente moet hebben geleken: betasten, aanranden en bestelen. De politie werd op afstand gehouden en liet dat ook gebeuren. Een grootschalig falen van het gezag dus.

Er is niemand die zulk gedrag verdedigt of het in de verste verte beschouwt als iets dat ‘nu eenmaal’ bij andere culturen hoort, waaraan de autochtone Europeaan zich aan zou moeten passen. De Keulse burgemeester die vrouwen aanbeval ‘voortaan’ mannen op een armlengte afstand te houden, gleed opzichtig uit, maar corrigeerde zichzelf. De enige die zich aan dit fenomeen moet aanpassen zijn de ordehandhavers. Dat is op zichzelf niks nieuws. Ieder grootstedelijk politiekorps is al gespitst op groepen daders: zakkenrollers, winkeldieven, dealers, bikers, inbrekers, skimmers. Afkomstig uit Oost-Europa, maar ook uit migrantenwijken. Aan dat profiel mag nu dus aanranding en straatroof worden toegevoegd. Aan de Duitse politie de schone taak om Keulen bij een evenement niet in opstandig Kairo te laten veranderen.

Het strikter handhaven van de orde is het belangrijkste antwoord op deze niet onbegrijpelijke eruptie van emotie. De afgelopen dagen laten zien hoe instabiel de publieke opinie is rond deze thema’s. Alle reden om te waken voor hysterie: eerst feiten verzamelen, dan ze wegen en daarna optreden. Voor verder reikende conclusies en generalisaties weten we te weinig en is het dus te vroeg.