Opinie

Gaslek met de vervuiling van 7 miljoen auto’s per dag

Door een gaslek in Californië stroomt dagelijks een hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer vergelijkbaar met de uitstoot van 7 miljoen auto’s. Het duurt maanden voor het lek gedicht zal zijn.

Is het de klimaatvariant van het olielek in de Golf van Mexico? Het begint er op te lijken. Al maanden stroomt er een grote hoeveelheid aardgas, vooral methaan, uit een lek in een natuurlijke gasopslag in Californië. Milieugroepen zeggen dat er dagelijks net zoveel broeikasgassen de atmosfeer in stromen als afkomstig zouden zijn van zeven miljoen auto’s of zes stevige kolencentrales.

Meer dan duizend gezinnen zijn inmiddels vertrokken uit Porter Ranch, in de buurt van Los Angeles, waar het lek zich bevindt. Ze hebben last van stankoverlast, maar ook van hoofdpijn, bloedneuzen, keelpijn en misselijkheid.

SoCalGas, het verantwoordelijke bedrijf heeft beloofd voor tijdelijk onderdak te zorgen voor iedereen die weg wil tot het lek is gedicht. Voor wie wil blijven, zijn er installaties beschikbaar die de stank verminderen.

Deep Horizon

Het drama heeft kenmerken van het olielek bij het boorplatform Deep Horizon van BP in april 2010, omdat ook in dit geval het bedrijf er ondanks verschillende pogingen niet in slaagt het lek op een eenvoudige manier te dichten, door de enorme druk waarmee het gas ontsnapt. En er wordt nu naar eenzelfde soort oplossing gezocht als BP destijds koos: een nieuw gat boren, dat de druk van het oncontroleerbare lek afhaalt en dat wel gedicht kan worden.
Net als in 2010 is dat een gecompliceerde en zeer tijdrovende oplossing. SoCalGas verwacht pas eind volgende maand klaar te zijn.

Maar er zijn ook grote verschillen. En die zeggen iets over de vraag waarom het zo moeilijk is om klimaatbeleid serieus aan te pakken. Allereerst laat het zien hoe één simpel lek gemakkelijk allerlei maatregelen om zeep helpt die Californië neemt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen – uitgerekend de Amerikaanse staat die voorlopig het hardst door klimaatverandering lijkt te worden getroffen, en die van alle staten het krachtigste klimaatbeleid voert. David Clegern van het Environmental Defense Fund:

It is in California at this point the single largest source point of global warming.

Bovendien blijkt uit de relatief lauwe reactie op het gaslek, dat kennelijk niemand veel verantwoordelijkheid neemt voor ‘de atmosfeer’. Natuurlijk zijn de gevolgen van de olievervuiling veel directer zichtbaar. Besmeurde vogels, dode vissen en aanspoelende zwarte smurrie – daar kan een onzichtbaar gas (alleen zichtbaar met een infraroodcamera) niet tegenop. Ook al gaat het om een broeikasgas dat vele malen sterker is dan kooldioxide.

Schadeclaim

BP moest miljarden betalen om de door het bedrijf veroorzaakte vervuiling op te ruimen – nog los van de schadeclaims die door vissers, bedrijven en burgers zijn ingediend. Maar hoe bereken je de schade van een immense hoeveelheid methaan in de atmosfeer? Het wordt interessant om te zien hoe rechters straks zullen omgaan met de schadeclaims tegen SoCalGas.
Het lek kan ten slotte ook nog om een andere reden gevolgen hebben voor klimaatbeleid. Het laat namelijk zien dat ondergrondse opslag van gassen nooit helemaal zonder risico is. De gebeurtenissen in Porter Ranch roepen vragen op over de veiligheid van CCS. Die techniek van opvang en opslag van CO2 is toch al omstreden. Wie wil er nu nog kooldioxide onder zijn achtertuin?

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.