D66 wil verwijzing naar God uit de wet halen

Volgens D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven gaat het om een „heel principieel punt”. „Mensen die geloven en niet geloven moeten gelijk worden behandeld”.

Een voorbeeld van een recent wetsvoorstel, inclusief de verwijzing naar God.
Een voorbeeld van een recent wetsvoorstel, inclusief de verwijzing naar God. Foto NRC

Als het aan D66 ligt, wordt de Nederlandse wet ontdaan van haar laatste religieuze sporen. Deze vrijdag dient de partij een voorstel in om de zinsnede „bij de gratie Gods” te schrappen uit de aanhef van nieuwe wetten. Ook zou de pluralis majestatis (‘Wij Willem-Alexander’) uit wetten moeten verdwijnen.

Volgens de initiatiefnemer, D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven, gaat het om een „heel principieel punt”. Nu de meerderheid van de Nederlanders niet langer zondags ter kerke gaat dan wel een ander geloof aanhangt dan het christendom, moet het afgelopen zijn met het „vermengen van gezag en godsdienst”:

„„Ik respecteer dat mensen een geloof hebben maar mensen die geloven en niet geloven moeten gelijk worden behandeld.”.

Ieder Nederlands wetsvoorstel (zie ook de foto hierboven) begint nu met de volgende woorden: „Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.” Van Veldhoven:

„De Koning tekent zo’n wet helemaal niet bij de gratie van God, maar bij die van de burger. Het zou toch ook gek zijn als je op het gemeentehuis je paspoort krijgt overhandigd ‘bij de gratie van Allah’, alleen omdat de baliemedewerker toevallig moslim is?”

D66 wil met het voorstel een „échte scheiding van kerk en staat” in Nederland bewerkstelligen. Eerder nam de partij het initiatief tot het schrappen van het verbod op godslastering, en het uitbannen van ‘weigerambtenaren’, gemeenteambtenaren die omwille van hun geloof geen homoseksuele stellen willen trouwen.

Hoogleraar: wet zo neutraal mogelijk

Van Veldhoven krijgt steun uit verrassende hoek. Volgens Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de protestantse Vrije Universiteit, is de formule ‘bij de gratie Gods’ „steeds moeilijker vol te houden”. „De wet moet zo neutraal mogelijk zijn. Er moeten geen wezensvreemde elementen in staan waaraan de burger aanstoot kan nemen”.

Gezien de ruime seculiere meerderheid in de Tweede Kamer rekent D66 op voldoende steun voor het plan. De Tweede-Kamerfracties van de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP hebben samen niet meer dan 21 zetels.

Ironisch genoeg bevat Van Veldhovens wetsvoorstel zelf wél de formule „bij de gratie Gods”.