Deelakkoord over werk in Rotterdamse haven

Een van de containerterminals heeft een akkoord bereikt met de Ondernemingsraad.

Stakers in de Rotterdamse haven.
Stakers in de Rotterdamse haven. Foto Rien Zilvold/NRC

Een van de containerterminals in de Rotterdamse haven, APMTR op de Eerste Maasvlakte, heeft een akkoord bereikt met de Ondernemingsraad over werkgelegenheid in de komende jaren. APMTR doorkruist daarmee de stakingsacties van FNV en CNV die op dit moment plaatsvinden in de containersector. Bondsleden blokkeren de toegang tot de terminal op de Eerste Maasvlakte om te voorkomen dat werknemers die wel willen werken aan de slag kunnen. De actie duurt tot 15.15 uur vanmiddag.

Terminaldirecteur Pieter Hartog respecteert het stakingrecht, maar vindt dat FNV en CNV met een volledige blokkade van de terminal de gedragsregels van een staking schenden. Hij zal echter niet ingrijpen. “Wij zoeken geen confrontatie.” De overeenkomst met de OR moet nog aan de individuele werknemers worden voorgelegd. Hartog heeft de bonden uitgenodigd om te komen praten over het akkoord, maar die weigeren dat. De bonden hebben steeds gezegd dat ze een akkoord willen voor de hele sector, en niet willen onderhandelen per bedrijf.

Volgens Hartog gaat het akkoord met de OR verder dan wat de bonden eisen. APMTR biedt werknemers die op 6 januari in vaste dienst waren een werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 2020. Hartog: “Die garantie is ongeclausuleerd. Dat betekent dat hij sowieso blijft gelden, ongeacht de economische ontwikkelingen.” De geldigheid van de baangarantie is een van de grote twistpunten tussen vakbonden en werkgevers bij de havenstaking.

De werkgevers willen de garantie laten vervallen als de containervolumes twee jaar achter elkaar dalen, zonder specificatie. Een daling met slechts één container zou dan genoeg zijn om de afspraak nietig te verklaren, zeggen de bonden. De bonden willen dat de garantie pas vervalt als die volumes twee jaar achter elkaar met minimaal vijf procent dalen. Hartog:

“Het klinkt misschien vreemd uit de mond van een werkgever, maar die ontsnappingsclausule die de bond voor de hele haven nastreeft, daar heb je niets aan. Geen clausule is beter voor de werknemers.”

Barry de Bel, voorzitter van de Ondernemingsraad, spreekt van een “hartstikke mooi akkoord”. Volgens De Bel is er in de praktijk zelfs sprake van een nog langere baangarantie, omdat werknemers die in het jaar 2020-2021 worden ontslagen recht hebben op een vergoeding conform de kantonrechterformule 2008 met een correctiefactor 2. De Bel: “Voor iemand met vijftien dienstjaren betekent dat een vergoeding van twee ton, ofwel drie jaarsalarissen.”

De FNV is bijzonder ongelukkig met het initiatief van de OR om een apart akkoord te sluiten, de verhoudingen tussen bondsleden en OR-leden zijn gespannen. De Bel, ook actief voor de FNV, bevindt zich in een lastige positie. De Bel:

“De bond verwacht nu van mij dat ik actie ga voeren voor een slechter akkoord dat wat wij nu bereikt hebben bij APMTR. Dat is toch een beetje onrealistisch.”

1.000 werknemers

APMTR is een van de twee Rotterdamse containerterminals van het wereldwijde opererende APM Terminals, een dochteronderneming van de Deense multinational Maersk. Vorig jaar opende het bedrijf een bijna volledig geautomatiseerde terminal op de Tweede Maasvlakte, APMMVII. Bij APMTR werken ruim 600 mensen, bij APMMVII ruim 400. Veel lading die nog op de Eerste Maasvlakte wordt afgehandeld, verschuift naar de Tweede Maasvlakte. Ook 300 werknemers gingen al van de oude naar de nieuwe terminal.

Sinds donderdagmiddag 15.15 uur is een 24-uursstaking gaande in de containersector, uitgeroepen door FNV Havens en CNV Vakmensen. Bijna alle terminals en sjorbedrijven liggen stil.

De bonden willen met de staking, de eerste sinds dertien jaar in de haven, afdwingen dat de werkgevers het mislukte overleg over het voorkomen van gedwongen ontslagen hervatten. Deze week wezen de werkgevers een ultimatum van de bonden af. De bonden willen een werkgelegenheidsgarantie en uitbreiding van de regeling voor oudere havenwerkers. Ook willen ze een oplossing voor de 120 veelal oudere werknemers van havenuitzendbureau RPS, dat binnenkort dreigt om te vallen.