brieven

Vieze mannen, overal

Wat in Keulen en elders gebeurde is absoluut onacceptabel (6/01). Waarom mannenpolitie en -journalisten er zo traag op reageerden? Terwijl in de dierenwereld – behalve bij verkrachtende eenden – een man geen kans krijgt een vrouwtje te benaderen tenzij zij het goed vindt, komt bij mensenmannen het vrouwen ongewild aanraken helaas wijdverbreid en al lang voor. Dat moslimvaders en -broers hun vrouwen en dochters door kledij en straatverbod willen afschermen, is zo vreemd nog niet.

De Franse metro is/was berucht om handtastelijke zakken. In drukke bussen in Rome probeerden enge Italiaantjes stevig tegen je onderlijf aan te staan. Maar ook op een vol achterbalkon van de Amsterdamse tram wist je soms niet hoe weer zo’n viezerik te ontwijken. Gegeneerd hield je je stil, was het maar verbeelding, toeval? Een assertiviteitstraining leerde hoe je juist hardop moest schelden, een kniestoot in het kruis moest geven. Helaas was ik toen kennelijk al te oud om zo vervelend belaagd te worden.

Vluchtelingen

Belgen waren anders

Nu Belgische vluchtelingen uit WOI worden gebruikt in de huidige discussie over de Nederlandse opvangcapaciteit, is het nuttig om historische mythevorming tegen te gaan. Na de val van Antwerpen in oktober 1914 zijn zeer veel Belgen naar Nederland gevlucht. Het getal van 1 miljoen wordt vaak genoemd, maar is niet te verifiëren. De overgrote meerderheid bleef kort: naar schatting was 90 procent voor de jaarwisseling terug in België.

Of de culturele verschillen tussen Belgen en Nederlanders destijds klein waren, zoals Ronald Bekendam in zijn brief (5/01) stelt, kan ik niet zonder meer onderschrijven. In een tijd zonder media was België een vreemd land, waarvan de meeste Nederlander vrijwel niets wisten. Van grote culturele verschillen was met name sprake in de overwegend protestantse regio’s waar veel Belgen jarenlang in kampen verbleven (Veluwe, Zuid-Hollands platteland). Daar vond men hun losse levensstijl schokkend.

Hoe je ook aankijkt tegen de komst van 200.000 Syriërs, de vergelijking met de Eerste Wereldoorlog snijdt geen hout.

Rob Wolf, historicus te Nijmegen, interviewt nakomelingen van Belgische vluchtelingen