Havenwerkers staken om banen zeker te stellen 

Vakbonden voeren actie in de containersector. Ze willen meer zekerheid voor overtollige havenwerkers.

Een containerterminal op Maasvlakte II. Foto Remko de Waal/ANP
Een containerterminal op Maasvlakte II. Foto Remko de Waal/ANP

Havenwerkers op de containerterminals op de Maasvlakte leggen donderdagmiddag het werk neer. De acties beginnen om 15.15 uur, bij het aantreden van de avondploeg, en duren 24 uur. Naar verwachting volgen de komende tijd nog vijf stakingsdagen.

FNV Havens en CNV Vakmensen maakten donderdagmiddag de details bekend. De bonden willen afdwingen dat de komende jaren geen gedwongen ontslagen vallen, ondanks overcapaciteit en automatisering in de containersector. Twee nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte zorgen voor grote verschuivingen in de containeroverslag.

Het Havenbedrijf Rotterdam, dat optreedt als vertegenwoordiger van de werkgevers, zal niet proberen om de acties via een kort geding tegen te houden. Een woordvoerder: „Staken is een recht. Bovendien steken we onze energie liever in een oplossing.”

Woensdag verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld aan het Havenbedrijf en acht containerbedrijven – vier terminals waar containers worden overgeslagen en vier sjorbedrijven die de containers vastzetten. De bonden eisen een pakket maatregelen om het dreigende banenverlies te voorkomen, of te compenseren. Het gaat de komende vier jaar om maximaal 800 van ruim 3.500 banen.

Allard Castelein, directeur van het Havenbedrijf, liet in een brief aan de FNV weten dat de eisen worden afgewezen. Tegelijkertijd ziet hij wel mogelijkheden om op korte termijn weer te gaan onderhandelen. Immers: „Als ik het door u neergelegde eisenpakket overzie – en dat ook afzet tegen het van werkgeverszijde en HbR geformuleerde eindbod – zijn er goed beschouwd meer overeenkomsten dan verschillen te constateren.” Een gezamenlijk akkoord ligt volgens Castelein „binnen handbereik”.

Zo is er bijna overeenstemming over een baangarantie. Werkgevers zijn bereid om die te garanderen tot 1 juli 2020, voor werknemers in vaste dienst. De FNV eiste aanvankelijk een garantie tot 2025, maar accepteert nu het werkgeversbod op dit punt.

Volgens FNV-bestuurder Niek Stam is er nog onenigheid over de vraag in welke gevallen de werkgevers zich kunnen onttrekken aan de baangarantie. „Zij houden het algemeen, wij willen dat specifiek vastleggen: de regeling vervalt pas als de containeroverslag twee jaar achter elkaar met vijf procent of meer daalt.” Ook de precieze uitbreiding van een regeling voor oudere werknemers is nog een geschilpunt. En, zegt Stam, het onderling uitlenen van werknemers is nog niet goed geregeld, omdat de bedrijven elkaar niet vertrouwen.

De directie van de terminal APMTR overlegt met de Ondernemingsraad over een apart akkoord. Banenverlies dreigt vooral bij ECT, de andere terminal op de Eerste Maasvlakte.