Woonlasten stijgen minder hard dan in 2015

De stijging blijft laag, ondanks het toegenomen aantal taken dat gemeenten sinds vorig jaar moeten uitvoeren.

Foto: Lex van Lieshout / ANP

De woonlasten in de 36 grootste gemeenten stijgen dit jaar met gemiddeld 0,6 procent; een meerpersoonshuishouden gaat 679 euro betalen voor onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen jaarlijks uitvoert. De stijging is minder hard dan vorig jaar, toen was er nog een stijging van 0,8 procent.

In de 36 onderzochte gemeenten woont 38 procent van de Nederlandse bevolking. Gemiddeld gaan inwoners van deze gemeenten in 2016 vier euro extra betalen ten opzichte van 2015.

De onderzoekers noemen het “niet vanzelfsprekend” dat de stijging van de woonlasten relatief klein is. Sinds vorig jaar hebben gemeenten er een behoorlijk takenpakket bij gekregen op het gebied van werkgelegenheid, jeugd en zorgtaken. De provincies, die hier voorheen voor verantwoordelijk waren, hadden hier meer geld te besteden. Er gaan al langere tijd stemmen op om meer geld vrij te maken voor gemeenten.

Woonlasten Amersfoort stijgen het hardst

De woonlasten in Amersfoort stijgen met 9,8 procent het hardst. In de eerste helft van vorig jaar stond de Utrechtse gemeente nog onder preventief financieel toezicht van de provincie, maar kon in juli alsnog een sluitende begroting presenteren. Het verhogen van de woonlasten is voor veel gemeenten een hulpmiddel om gaten in de begroting te dichten.

Inwoners van Delft zijn het duurst uit; daar gaat een meerpersoonshuishouden dit jaar 820 euro betalen. Buurgemeente Den Haag heeft met 547 euro de laagste woonlasten. Van de 36 onderzochte gemeenten slaagden er 13 in om de woonlasten te verlagen. De grootste daling was in Venlo, daar gaan de belastingen met 2 procent omlaag.

Rioolheffing en ozb stijgen, afvalstoffenheffing daalt

De stijging van de woonlasten wordt veroorzaakt door een toename van de ozb en de rioolheffing, die gemiddeld met respectievelijk 1,5 en 1,9 procent stijgen. Opvallende stijger is weer Amersfoort, waar de ozb met 10,8 procent stijgt en inwoners 8,6 procent meer rioolbelasting gaan betalen. De afvalstoffenheffing daalt in de 36 gemeenten met gemiddeld 0,8 procent.