Einde van de crisisopvang is in zicht

De crisisopvang voor vluchtelingen waarbij vluchtelingen in een paar dagen tijd van de ene naar de ander sporthal moeten worden vervoerd, is bijna verleden tijd.

Dat zegt Ank Bijleveld-Schouten, commissaris van de koning in Overijssel en voorzitter van de provinciale belangenorganisatie IPO. „Het COA vertelde ons dat de crisisnoodopvang vanaf volgende week hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig is”, aldus Bijleveld in een interview met NRC. De woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers noemt dit tijdschema „krap, maar deze maand zou het wel moeten lukken”.

De provincies zijn met gemeenten en Rijk partners in het Bestuursakkoord over de opvang van asielzoekers dat eind november werd gesloten. Daarin staat dat de crisisopvang, waarbij sporthallen in korte tijd worden opgetuigd als opvangplek, per 31 december 2015 zou eindigen. Dit om de vluchtelingen een stabielere, langduriger opvang op dezelfde plek te bieden. Al snel werd duidelijk dat dit streven niet gehaald werd door de aanhoudend grote stroom van asielzoekers. Die nam de laatste week echter wat af. Ook krijgen alternatieve vormen van opvang langzaam vorm. Volgens COA worden in acht crisisopvanglocaties ongeveer 500 mensen opgevangen.

    • Kees Versteegh