Oud-bestuurder Staal betaalt 1 miljoen aan Vestia, rechtszaak ingetrokken

In ruil voor 4,8 miljoen euro trekt Vestia haar rechtszaak tegen Staal en enkele oud-commissarissen in.

Erik Staal, voormalig directeur-bestuurder bij Vestia, verschijnt voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.
Erik Staal, voormalig directeur-bestuurder bij Vestia, verschijnt voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Foto Bart Maat / ANP

Woningcorporatie Vestia heeft schikkingen getroffen met Erik Staal en met voormalige leden van de raad van commissarissen. In ruil voor 4,8 miljoen euro trekt Vestia haar rechtszaak tegen Staal en enkele oud-commissarissen in. Dat maakt Vestia woensdag bekend.

Economieredacteur Eppo König zegt:

“Staal is geen verdachte. Hij wordt door het OM ook niet vervolgd voor de fraude met de derivaten.”

De schikking met Staal en de oud-commissarissen komt tot stand zonder erkenning van aansprakelijkheid. De voormalige commissarissen zeggen het te betreuren dat zij als toezichthouder het verlies van Vestia niet hebben kunnen voorkomen. Zowel Staal als de voormalige commissarissen hebben verklaard dat zij niets wisten van de fraude van oud-kasbeheerder Marcel de V..

Van de schikking van 4,8 miljoen euro betaalt Staal 1 miljoen euro uit eigen zak, volgens bronnen. Zes oud-commissarissen betalen gezamenlijk 50.000 euro. Het grootste deel van de schikking wordt betaald uit de aansprakelijkheidsverzekering, een polis van vijf miljoen euro, die het bestuur van Vestia had afgesloten.

Fraude kostte Vestia bijna de kop

Vestia viel in 2012 bijna om door miljardenspeculatie met derivaten. Staal was als Vestia’s enige statutair bestuurder verantwoordelijk voor het (financiële) beleid van Vestia. Daaronder vielen ook het derivatenbeleid en de administratieve verwerking ervan. Onder zijn leiding werd een flinke derivatenportefeuille opgebouwd, die na zijn vertrek begin 2012 met een groot verlies is afgewikkeld. De commissarissen met wie nu een schikking is getroffen zaten in de raad in de periode van de opbouw van de derivatenportefeuille.

Oud-kasbeheerder Marcel de V. wel verdacht

Oud-kasbeheerder Marcel de V. wordt wel verdacht van fraude. Tussenpersoon Arjan G. werd eerder door Vestia aansprakelijk gesteld voor 2,1 miljard euro. Dat bedrag komt overeen met het bedrag waarvoor de derivaten in juni 2012 zijn afgekocht bij de banken.

Op het hoogtepunt had Vestia voor 23 miljard euro aan derivaten tegenover 6 miljard euro aan leningen. Zo’n 60 procent van de 400 derivaten was niet bedoeld om renterisico’s op leningen mee af te dekken, maar om winst te boeken op renteschommelingen. Volgens justitie verdienden Marcel de V. en Arjan G. in het geheim ieder 10 miljoen euro aan provisie.

ABN Amro had in totaal voor circa 500 miljoen euro aan derivaten met Vestia. De meest risicovolle producten waren afkomstig van fusiepartner Fortis. ABN Amro stopte in 2009 de verkoop van derivaten aan Vestia, omdat de bank zich zorgen maakte over Vestia’s financiën.

In oktober vorig jaar schikte ABN Amro voor 55 miljoen euro met Vestia om de schade van renteverzekeringen af te kopen.