Economie

Nederland krijgt een zesje voor werk

ANP / Lex van Lieshout

Jong en op zoek naar werk? Dat wordt een uitdaging, als je in Portugal, Spanje of Griekenland woont. De werkloosheid is er al jaren hoog en onder jongeren nog hoger. Kun je maar beter in Nederland wonen, toch? Banenwebsite Glassdoor liet uitzoeken in welk Europees land je de beste vooruitzichten hebt. En Nederland scoort maar net beter dan Portugal, Spanje en Griekenland, concludeert het.

Krappe voldoende

Zestien Europese arbeidsmarkten zijn meegenomen in het onderzoek, dat is uitgevoerd door economen van het Britse adviesbureau Llewyn Consulting. Van elk land zijn verschillende gegevens verzameld: de ontwikkeling van de werkloosheid sinds de crisis, de huidige werkloosheidsgraad, het aantal tijdelijke contracten en de hoeveelheid mensen die ongewild parttime werkt. Ook is gekeken naar de werkloosheid en de hoeveelheid tijdelijke contracten onder jongeren. De gegevens zijn afkomstig van de OECD (Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking) en Europees statistiekbureau Eurostat.

De data is genormaliseerd door per categorie het minimum en het maximum te nemen. Daartussen is een schaal opgesteld, waaruit de (afgeronde) waarden komen die je in de ranglijst ziet. Alle categorieën wegen even zwaar mee.

glassdoor-werkanalyse-viz

Op basis daarvan stelde Glassdoor een ranglijst op, waar Nederland met een zesje redelijk onderaan eindigt. De belangrijkste reden: het hoge aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten in ons land. We behoren in Europa zelfs tot de top als het om flexibel werk gaat: alleen in Spanje hebben meer mensen een tijdelijk dienstverband.

In de analyse wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst als iets negatiefs geïnterpreteerd: het gaat volgens het adviesbureau vaak gepaard met onregelmatige werktijden, lage lonen en weinig flexibiliteit.

“Mensen in dit soort banen zijn het kwetsbaarst tijdens bezuinigingsronden of economische recessies.”

Tijdelijk werk hoeft geen probleem te zijn, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University. “Zolang het niet leidt tot tweedeling op de arbeidsmarkt of een doodlopende weg qua carrière.” Maar dat gebeurt regelmatig wel, ziet Wilthagen. “Flex wordt niet vaak vast, flex betaalt vaak minder en flex mist vaak toegang tot scholing.”

Hoge bescherming

Waarom zijn er in Nederland zoveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten? Volgens Wilthagen heeft dat één op één te maken met ontslagbescherming. In landen waar contracten niet “zwaar gereguleerd” zijn, zijn over het algemeen minder tijdelijke dienstverbanden. Dan is het immers ook met een vast contract relatief simpel voor een werkgever om iemand te ontslaan.

In Nederland is dat bij werknemers met een vast contract een stuk lastiger. De bescherming van tijdelijke krachten is daarentegen wel laag, aldus Wilthagen, en dus kiezen werkgevers daar voor.

Toch moet je het lage rapportcijfer voor Nederland volgens de onderzoekers wel in redelijk perspectief plaatsen: het is nog altijd beter een tijdelijke baan te hebben dan zonder werk te zitten. Het werkloosheidspercentage ligt hier een stuk lager dan in bijvoorbeeld Spanje of Portugal.