Einde van crisisopvang voor vluchtelingen in zicht

Als de huidige instroom van 700 asielzoekers per week aanhoudt, dan moet beëindiging van de crisisnoodopvang in januari lukken, aldus het COA.

De crisisopvang voor vluchtelingen waarbij asielzoekers binnen enkele dagen van de ene naar de ander sporthal moeten worden vervoerd, is bijna verleden tijd.
Dat zegt Ank Bijleveld-Schouten (CDA), commissaris van de Koning in Overijssel en voorzitter van de provinciale belangenorganisatie IPO. „Het COA vertelde ons dat de crisisnoodopvang vanaf volgende week hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig is”, aldus Bijleveld in NRC. De woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers noemt dit tijdschema „krap, maar deze maand zou het wel moeten lukken.”

De provincies zijn – naast gemeenten en Rijk – een van de drie partners in het zogeheten Bestuursakkoord over de opvang van asielzoekers dat eind november vorig jaar werd gesloten. Daarin werd afgesproken dat de crisisopvang, waarbij binnen korte tijd sporthallen worden opgetuigd als opvangplek, per 31 december 2015 zou worden beëindigd. Dit om de vluchtelingen een stabielere, langduriger opvang op dezelfde plek te kunnen bieden.

Nog acht locaties

Al snel werd duidelijk dat dit streven niet gehaald werd door de aanhoudend grote stroom van asielzoekers. Deze is echter de laatste week enigszins afgenomen. Ook krijgen alternatieve vormen van opvang binnen gemeenten langzaam vorm. „Als dat zo doorgaat en het huidige niveau instroom van 700 asielzoekers per week aanhoudt, dan moet beëindiging van de crisisnoodopvang in januari lukken”, aldus de COA -woordvoerder. Volgens hem zijn er nu nog acht crisisopvanglocaties in het land waar ongeveer 500 vluchtelingen worden opgevangen.

Crisisnoodopvang geldt voor maximaal twee keer 72 uur (zes etmalen). Ze wordt aangeboden in accommodaties, zoals sporthallen, die normaliter bij incidenten, rampen of andere crisissen worden ingezet.