Deze gouden rand is ook voor de projectontwikkelaar aantrekkelijk

Natuurliefhebbers vrezen voor de toekomst van het Nollebos in Vlissingen. Komen er ruim tweehonderd vakantiehuizen en een hotel tussen zeekraal en lamsoor?

Speciaal voor de kust en het groen zijn Joost en Koosje Naudts ooit in het noordwesten van Vlissingen komen wonen. Maar straks, vrezen ze, moet het Nollebos misschien wijken voor vakantiehuisjes.

Er bestaan vage plannen in het Nollebos 220 tot 240 vakantiewoningen te bouwen. Pal achter de duinen. Toen die plannen bekend werden, richtte Koosje Naudts met enkele anderen actiegroep Behoud het Nollebos op. Er zijn inmiddels achtduizend handtekeningen opgehaald. „Het Nollebos is het enige groen van betekenis in de omtrek.” De actievoerders schuwen de vergelijkingen niet. „Je gaat toch ook niet het Haagse Bos of het Amsterdamse Vondelpark volbouwen?”

De plannen met het Nollebos maken deel uit van een indrukwekkende rij bouwplannen die vooral de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust bedreigen, signaleert een coalitie van natuurverenigingen, waaronder de Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten. Enkele maanden geleden begonnen zij een campagne ter bescherming van de zuidwestelijke delta. De „gouden rand” van deze delta, de kust, is nu nog „grotendeels ongeschonden”. Maar: „De economie dreigt door de grote toename aan plannen voor recreatieve kustbebouwing ten koste te gaan van ecologie (natuur en landschap). Terwijl de ecologische kwaliteiten juist belangrijk zijn voor de profilering en het onderscheidend vermogen van het gebied en dus een drijfveer zijn voor de economie.”

De bezorgdheid werd er niet minder op toen het kabinet vorige maand besloot een algemeen verbod op bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied te schrappen. Deze versoepeling zou kunnen leiden tot „Belgische toestanden”: een kuststrook die grotendeels is volgebouwd. Met hotels en vakantieparken en drukke boulevards, met villa’s en paviljoens op het strand die het hele jaar open zijn.

„Hoe lang gaan we nog door met het kapot maken van de natuur?”, vraagt Marinus Dijkhuizen van actiegroep Behoud het Nollebos tijdens een wandeling door het groen. „In Parijs hebben bijna tweehonderd landen afspraken gemaakt tegen de klimaatverandering om de planeet te redden, en hier in Vlissingen is men voornemens het bos vol te knallen met vakantiehuizen? Ik kan er niet bij.”

In het Nollebos groeien nu nog lamsoor en zeekraal, zoutminnende planten. Ze staan hier doordat de geallieerden aan het eind van de oorlog de zeedijk kapot bombardeerden om de Duitsers te verjagen. „Er is hier waardevolle natuur, maar dit gebied is óók cultuurhistorisch gezien van grote waarde”, zegt Joost Naudts.

De plannen voor het Nollebos werden april vorig jaar gepresenteerd op een besloten raadsvergadering in Vlissingen. De projectontwikkelaar houdt zich stil. Er komt deze maand een avond waarop één en ander „wordt gepresenteerd en uitgelegd”, mailt hij. Ook verantwoordelijk wethouder John de Jonge (Lokale Partij Vlissingen) wil er niets over kwijt.

„De plannen zijn heel geheim”, vertelt Alex Soplantila, raadslid voor GroenLinks. Wat hij te zien kreeg: „Foto’s en tekeningen voor een hotel van zes tot zeven verdiepingen en 220 tot 240 woningen. De vergadering was besloten, maar de informatie was niet als vertrouwelijk aangemerkt. Daarom durf ik te praten.” Vlissingen wil binnenkort een ‘stadsdebat’ organiseren over de toekomst van het Nollebos.

Armlastige stad

Niemand in Nederland hoeft zich zorgen te maken dat de kust wordt volgebouwd, laten de waterschappen weten. Zij zien erop toe dat bebouwing in de buurt van waterkeringen niet ten koste gaat van de waterveiligheid. „Om te beginnen kijken we of een bouwplan niet in strijd is met bijvoorbeeld een dijkverzwaring die over tien jaar misschien nodig zal blijken te zijn”, zegt Bert de Smet, bestuurder van het waterschap Scheldestromen. „Ook zijn er veel regels voor natuurgebieden, zoals de Oosterschelde en de Westerschelde. En bovendien werken we nauw samen met gemeenten en provincies. Dat zorgt ervoor dat de openheid van de Nederlandse kust niet zomaar verdwijnt.”

Is dat zo? Een armlastige stad als Vlissingen, met een schuld van bijna 200 miljoen euro, zal toch niet ongevoelig zijn voor de verkoop van aantrekkelijke grond als die achter de duinen. Al was het maar omdat de gemeente dan niet langer zelf het Nollebos hoeft te onderhouden.

Maak je niet druk, zegt de Zeeuwse gedeputeerde Carla Schönknecht (VVD). „Er zijn in Vlissingen geen uitgewerkte plannen. Bovendien zijn er echt voldoende regels waaraan eventuele plannen getoetst kunnen worden.” Voorlopig, zegt de gedeputeerde, gebeurt er in Zeeland helemaal niet anders dan het rijk tot voor kort als ruimtelijk beleid heeft gevoerd. „We werken aan een kustvisie die over twee jaar van kracht moet worden. Tot die tijd gebeuren er geen enge dingen.”

En daarna? Wat is de visie van de provincie op de Zeeuwse kust? „Als er wordt gebouwd, zal dat alleen kunnen op de manier zoals bij Waterdunen in Zeeuws-Vlaanderen, een plan met respect voor alle aspecten van de omgeving. Voor de rest zullen ook grote delen onbebouwd blijven, want dat is de kracht van de Zeeuwse kust.”