China beperkt handel op beurs uit vrees voor crisis

De Chinese autoriteiten grijpen in: grote beleggers mogen hun aandelen voorlopig niet verkopen.

Koersen op de Chinese markt in Nantong.
Koersen op de Chinese markt in Nantong. Foto: Chinatopix/AP

De Chinese beurstoezichthouders zetten opnieuw paardenmiddelen in om nerveuze beleggers te kalmeren. Een al bijna zes maanden durend verbod op de verkoop van aandelen door de grootste, vaak institutionele beleggers zal hoogstwaarschijnlijk voor onbepaalde tijd worden verlengd, zo melden Chinese media.

Het bericht leidde ertoe dat de aandelenbeurzen in China woensdag voor het eerst deze week wat opveerden. De indexen van de beurzen van Shanghai en Shenzhen sloten 2,25 respectievelijk 2,61 procent hoger. Maandag werd de beurshandel stilgelegd na fikse koersdalingen.

“Vrijwillig niet verkopen”

Toen vorig jaar zomer de Shanghai - index 45 procent van zijn waarde verloor, werden de vijftig bestuurders van de belangrijkste staatsbedrijven en aandelenhuizen – het zogeheten ‘nationale team’ – op het matje geroepen. Zij kregen te horen dat zij gedurende zes maanden wel aandelen mochten kopen, maar niet mochten verkopen. Zij werden geacht “vrijwillig” aan dit “verzoek” mee te werken. Ook grote particuliere aandelenbezitters, onder wie kunstverzamelaar Liu Yiqiang die onlangs voor 172 miljoen dollar een schilderij van Amedeo Modigliani kocht, werd gevraagd zijn aandelenbezit vast te houden.

Vrijdag loopt dit informele verbod op de verkoop van aandelen met een geschatte totale waarde van 185 miljard dollar af. Volgens de Chinese zakenkranten wordt nu gewerkt aan een nieuw pakket regels om te voorkomen dat de grote beleggers deze week massaalop omvangrijke schaal verkoopopdrachten geven. Gevreesd wordt dat zij dan opnieuw voor een beurscrisis zullen zorgen. Onder de miljoenen kleine beleggers kan paniek ontstaan.

Vervolging dreigt

Grote beleggers hebben 75 procent van de Chinese aandelen in handen. Wie niet meewerkt loopt het risico plotseling te worden vervolgd wegens handel met voorkennis of andere onduidelijke vergrijpen, zoals “het lekken van informatie” of “malicieuze speculatie”. Met de aanhouding op woensdag van de bestuursvoorzitter en partijsecretaris van een middelgroot aandelenhuis in de provincie Hunan hebben de autoriteiten duidelijk gemaakt wie de baas is.

Dat ook grote beleggers van hun aandelen af willen, heeft te maken de aarzeling van de regering om de vertraging van de economische groei aan te pakken. Minister van Financiën Lou Jiwei heeft deze week in het Volksdagblad, de officiële krant van de Communistische Partij van China, duidelijk gemaakt dat er geen maatregelen zullen worden genomen om de economie te stimuleren, zoals na de crisis in het Westen in 2008.

De Chinese staatsmedia bereiden de bevolking voor op sluiting van staatsbedrijven met duizenden banen die vaak kunstmatig in leven worden gehouden om sociale onrust te voorkomen. Volgens de China Daily van woensdag heeft de Chinese regering besloten zogenoemde “zombiefabrieken” in versneld tempo failliet te laten gaan.