Obama geeft emotionele toespraak over regulering vuurwapenbezit

Volgens Obama was de schietpartij in Newtown in 2012 het moeilijkste moment in zijn ambtsperiode.

President Obama tijdens de toespraak over vuurwapens.
President Obama tijdens de toespraak over vuurwapens. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

President Obama heeft in een emotionele toespraak zijn maatregelen verdedigd om het vuurwapenbezit in de VS beter te reguleren. De richtlijnen werden eerder op dinsdag al aangekondigd. Zo zullen er meer en grondigere achtergrondcontroles worden uitgevoerd bij kopers van vuurwapens en moeten vuurwapenhandelaren een vergunning aanvragen voor hun handel.

“Mensen sterven en de excuses om daar niks tegen te doen volstaan niet meer. Dat is waarom we vandaag hier zijn. Niet om over de recentste schietpartij te debatteren, maar om iets te doen om de volgende te voorkomen.”

Newtown veranderde president

De president hield zijn toespraak in het Witte Huis, omringd door nabestaanden van slachtoffers van vuurwapengeweld. Volgens de president was het moeilijkste moment in zijn ambtsperiode in december 2012, toen een schutter het vuur opende op een basisschool in Newtown, Connecticut. Daarbij kwamen twintig kinderen en zes volwassenen om het leven. Toen Obama dat incident aanhaalde, rolden tranen over zijn wangen:

“Iedere keer als ik aan die kinderen denk, word ik weer kwaad. Die dag heeft me veranderd.”

Na dat incident lukte het hem niet om strengere wapenwetten door te voeren, ook al hoopte hij dat die gebeurtenis “het land zou veranderen”. Het Congres wordt echter gedomineerd door Republikeinen die tegen iedere vorm van regulering van wapenbezit zijn. Obama zei in zijn toespraak dat de machtige Amerikaanse wapenlobby het congres “gegijzeld” heeft, maar dat de lobby “Amerika niet kan gijzelen”. Vandaar dat de president de regels per presidentieel decreet doorvoert, waardoor het Congres buitenspel staat.

NRC-correspondent Guus Valk schreef in NRC al over de maatregelen die de president doorvoert. Die gaan niet zo ver als Obama aanvankelijk wilde:

De maatregelen zijn zowel praktisch als symbolisch van aard. Hoewel naar iedere koper van vuurwapens in Amerika onderzoek gedaan moet worden, ontspringen miljoenen kopers de dans. Dat komt door talloze uitzonderingen in de wet. Dat wil Obama veranderen. Maar hij wil ook iets anders, dat nog meer telt voor hem: hij wil het debat over vuurwapenbezit normaliseren. Er moet vaker, en minder ideologisch beladen over het onderwerp gepraat worden, vindt hij.

In zijn toespraak riep Obama daarnaast Amerikanen op om bij de komende verkiezingen te stemmen op kandidaten die ook voor verdere regulering zijn.