Inflatie in eurozone wil maar niet toenemen

De inflatie in het eurogebied is in december niet toegenomen vergeleken met de maand ervoor. In de laatste maand van 2015 bedroeg de inflatie 0,2 procent, ver onder de 2 procent die onder meer door de Europese Centrale Bank (ECB) wordt nagestreefd. Bij het streven van de ECB de inflatie op te drijven, zijn de lage energieprijzen een enorme hindernis. Hoewel de inflatie in veel andere sectoren licht toenam, was energie een uitschieter naar beneden met -5,9 procent. Energie had in heel 2015 een drukkend effect op de inflatie. (NRC)