Eigenwaarde man is groter dan van vrouw

Wereldwijd hebben mannen meer zelfvertrouwen dan vrouwen. En wereldwijd neemt het zelfvertrouwen bij zowel mannen als vrouwen toe vanaf de puberteit, in elk geval tot de middelbare leeftijd. Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar zelfvertrouwen, in 48 landen (Journal of Personality and Social Psychology, 21 december). Het meeste onderzoek op dit gebied wordt gedaan onder hoogopgeleide westerse mensen in rijke landen, vandaar dat de onderzoekers het tijd vonden voor een grote internationale vergelijking. In totaal beantwoordden bijna een miljoen 16- tot 45-jarigen via internet de vraag of ze zichzelf als iemand met veel zelfvertrouwen zien, een veelgebruikte maat voor gevoel van eigenwaarde.

Er is nog geen goede verklaring voor het grotere zelfvertrouwen van mannen. Het zou kunnen komen doordat stereotiepe ideeën over vrouwen wereldwijd negatiever zijn. Het kan ook genetisch of hormonaal zijn; dat is niet goed onderzocht.

Opvallend genoeg is het sekseverschil het grootst in rijke, ontwikkelde, egalitaire en individualistische landen. Misschien hebben mensen in zulke landen meer de ruimte om zich als man of vrouw te profileren of zich tegen de andere sekse af te zetten, speculeren de onderzoekers. Of misschien hebben vrouwen in westerse landen het het moeilijkst met het vrouwelijk schoonheidsideaal – de meeste vrouwen voldoen nu eenmaal niet aan het gladde, slanke ideaalbeeld zoals dat in westerse reclames te zien is.