Parijse brasserie nu ook aan le doggy bag

Gasten hun eten in een zakje laten meenemen naar huis, daar deden Franse restaurateurs niet aan. Nu moeten ze wel.

Voor Franse supermarkten golden al strenge regels wat betreft voedselverspilling, terwijl restaurateurs lange tijd buiten schot bleven
Voor Franse supermarkten golden al strenge regels wat betreft voedselverspilling, terwijl restaurateurs lange tijd buiten schot bleven

Amerikanen die na een copieus diner in een chic Parijs’ restaurant de bediening vroegen de restjes in te pakken voor thuis, konden tot voor kort rekenen op onbegrip en oprechte verontwaardiging. Le doggy bag? Niet chic. Eten moet vers zijn en dient ter plekke te worden genuttigd. Wie het niet op kan, had pech. De overblijfselen verdwenen in de vuilnisbak.

Die tijd is voorbij. Althans, op papier. Franse restaurants zijn sinds 1 januari van dit jaar bij wet verplicht hun klanten voor te stellen de etensresten voor thuis in te pakken. Met de al in 2011 door de Assemblée Nationale aangenomen maatregel hopen de Fransen de verspilling van etenswaren ook in de horeca in te dammen.

De zogenoemde gaspillage alimentaire is al lang een groot politiek thema. Jaarlijks organiseert de publieke omroep een thema-uitzending om de Fransen ervan te doordringen niet te veel eten weg te gooien. Verslaggevers van het televisiejournaal doorpluizen met enige regelmaat voor hun reportages de vuilnisbakken van flatgebouwen en komen dan vooral heel veel halve en hele stokbroden tegen.

Fransen gooien volgens het ministerie van Milieu jaarlijks per persoon 20 kilogram voedsel weg, waarvan ongeveer eenderde zelfs niet uit de verpakking is geweest.

Maar terwijl voor supermarkten al strikte regels golden om (bijna) bedorven producten aan voedselbanken te doneren, bleef de restaurantwereld lang buiten schot. Afgezien van de culturele bezwaren, vreesden restaurateurs claims van klanten die de meegenomen producten niet goed zouden conserveren en vervolgens ziek zouden worden. Met zeer bederfelijke brasserieklassiekers als steak tartare, foie gras of oesters is dat een reëel risico.

Tijdens de klimaattop van december in Parijs werd al geëxperimenteerd met doggy bags. En om die voor veel Fransen wat moeizame Engelse term te vermijden, stelde de regioraad rond Marseille afgelopen jaar voor om het sympathiekere gourmet bag te gebruiken. ‘C’est si bon, je finis à la maison!’, luidde de slogan: zó goed, dat ik het thuis opeet.

De nieuwe wet geldt voor bedrijven die meer dan 10 ton bioafval per jaar produceren. Dat komt volgens hotellerievakbond UMIH neer op restaurants die dagelijks 150 tot 200 couverts serveren. De traditioneel nukkige obers van grote Parijse brasseriën zullen hun ritueel verzet dus moeten staken: de klant heeft het volste recht een doggy bag te vragen - hoe onbeschaafd dat voor veel Fransen ook mag zijn.