Brussel dreigt Polen onder toezicht te stellen

Polen stevent af op een harde confrontatie met de Europese Unie over de mediawet die het parlement vlak voor de jaarwisseling heeft aangenomen. De Duitse eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving, Günther Oettinger, vindt dat Polen onder Europees toezicht moet komen wegens die wet. Tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung zei Oettinger zondag zelfs dat Polen stemrecht in Brussel kwijt kan raken. Hij zal de Europese Commissie volgende week voorstellen maatregelen te nemen.

De nieuwe mediawet houdt in dat het mandaat van de bestuurders van de nationale televisie en radio wordt beëindigd. De regering kan directies en hoofdredacties van de publieke omroep zelf benoemen en ontslaan. Oettinger is bang dat de Poolse publieke omroep zo zijn openbare functie zal verliezen. „Onze grootste zorg is dat de publieke omroep zijn belangrijkste functie verliest, namelijk de burgers onafhankelijk te informeren.”

Enkele prominenten hebben al besloten op te stappen. Onder hen drie zenderdirecteuren van de publieke omroep en de bekende journalist Tomasz Lis.

Het is niet voor het eerst dat de afgelopen november aangetreden regering van de nationaal-conservatieve partij Recht en Gerechtigheid (PiS) onder vuur komt te liggen wegens aanscherping van de wet. Zo werd onlangs de macht van het grondwettelijk hof ingeperkt door een wet die voorschrijft dat dat hof niet langer de regering controleert.

Volgens fractieleider Ryszard Terlecki van PiS konden maatregelen tegen de staatsmedia niet uitblijven. De publieke media zich hebben zich volgens hem „extreem onbetrouwbaar” getoond in de verslaglegging van het eerdere dispuut rond het grondwettelijke hof. (NRC)