Kijken: van wie is de Zuidpool eigenlijk?

Een nieuwe video van YouTuber CGP Grey legt de bizarre situatie van de grenzen op Antarctica uit.

Antarctica: het enige continent zonder inwoners. Op het ijzige werelddeel leven alleen een paar duizend tijdelijke bezoekers in onderzoeksstations. Zonder vaste bevolking heeft de Zuidpool ook geen regering, maar van wie is het continent dan?

Het antwoord op die vraag is ingewikkelder dan het je zou verwachten: Antarctica is tegelijkertijd van niemand en van iedereen, maar is ook nog geclaimd door een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Chili en Australië. In een nieuwe video legt YouTuber CGP Grey uit hoe de situatie op Antarctica in elkaar zit.

In de eerste plaats geldt Antarctica als “gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid”, wat inhoudt dat het, net als de oceanen, de maan en de ruimte, van alle aardbewoners is. Voordat dit werd vastgelegd in het Antarctisch verdrag was een aantal gebieden al geclaimd door verschillende landen.

In het verdrag zijn de claims waardeloos geworden, maar tegelijkertijd zijn ze wel allemaal behouden. De claims houden zich overigens niet netjes aan elkaars grenzen: de geclaimde gebieden van het Verenigd Koninkrijk, Chili en Argentinië overlappen elkaar allemaal.

Dan is er nog Marie Byrd-land, een afgelegen deel van de Zuidpool dat door niemand geclaimd is, en om het nóg ingewikkelder te maken houden de VS en Rusland zich het recht voor om ook nog een claim op Antarctica te doen. Hoe het zit met die claims, het verdrag en de regels van Antarctica, zie je in de video van CGP Grey.

Grey is bekend door zijn uitlegfilmpjes waarin hij op hoog tempo ingewikkelde verhalen vertelt over politiek, aardrijkskunde en geschiedenis. Hij werd onder andere bekend door een filmpje over het verschil tussen Holland en Nederland.