Brieven

En de krant zelf dan?

Prima dat de krant op 22 december het opiniestuk van Norbert ter Hall over het spierwitte kerstpromofilmpje van NPO1 plaatste. En ook heel goed dat redacteur Thomas de Veen, als plaatsvervangende tv-recensent, de dag erna die kritiek op het gebrek aan diversiteit op de Nederlandse publieke zenders nog wat sterker aanzet.

Maar kunnen we dan de kritische blik ook op de krant zelf richten, te beginnen met de interviewbijlage van 19 december? Of meent de krant dat hier niet de „blije blanke blozende burgers” (Ter Hall) de boventoon voerden? Dit lijkt me toch een gevalletje (room)boter op het hoofd.

Frankrijk

Averechts gefrummel

Frankrijk werkt na de terreuraanslagen verwoed aan verkeerde symboolmaatregelen. Eerst intensiveerde het zijn bombardementen in Syrië. Nu ijvert president Hollande voor een grondwetswijziging om terreurplegers met dubbele nationaliteit hun Franse nationaliteit af te kunnen nemen (Le Figaro, 29/12). Ridicuul: de aanslagpleger is óf dood óf zit de rest van zijn leven achter tralies. Het enige effect is stigmatisering van Fransen met uitheemse stamboom. Laten de Fransen – evenals andere Europese landen – liever werk maken van acceptatie en integratie van islamitische landgenoten, en van beëindiging van de oorlog in Syrië. Als de ‘gevestigde’ Franse partijen zich met zulk averechts gefrummel onledig houden, mag het nauwelijks verbazen dat de Franse kiezer naar Front National vlucht.

Albert Appelo Groningen

Geld in omloop

Zegen wordt vloek

De toestand van de economie kenmerkt zich door overvloed, aldus Menno Tamminga (24/12). Te veel kapitaal en besparingen; te veel werkzoekenden; te veel grondstoffen; te veel aanbod van bedrijfspanden. Dat alles resulteert in een economie die aantrekkelijk is voor de consument. Maar we zijn niet alleen consumenten. Misschien geldt voor de hele economie wel wat eens is gezegd over het Amerikaanse bedrijf Walmart: gepaaid als consument, genaaid als werknemer en burger.

Er is „te veel geld in omloop”, schrijft Tamminga, een generalisatie die het beeld vertekent. Dat geld zit niet bij gewone werknemers, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Winnaars zijn grote ondernemingen en welgestelden. Overvloed aan kapitaal, arbeidskrachten, grondstoffen: dat is een zegen, zegt ons gezond verstand. Maar de manier waarop onze economie en samenleving zijn ingericht, verandert die zegen voor de overgrote meerderheid in een vloek.

Daan Brouwer, Amsterdam