Uber door de grens van 1 miljard ritten

Wat taxibedrijven en hotels gebeurde, dreigt ook in andere sectoren. Als transparantie ontbreekt, maakt dat kwetsbaar.

Ondanks alle protesten van taxichauffeurs in diverse landen, zet de snelle opmars van Uber door. Wereldwijd heeft het bedrijf achter de taxi-app nu meer dan 1 miljard ritten uitgevoerd. Dat maakte de Amerikaanse onderneming, die sinds 2009 bestaat, eerder deze week bekend. De miljardste rit was er een in Londen, een van de grootste markten van het bedrijf.

De mijlpaal markeert nog maar eens hoe snel het kan gaan met nieuwe digitale bedrijven. Vaak wordt Uber in een adem genoemd met huizenverhuursite Airbnb, maar die twee zijn allang niet meer de enige voorbeelden van vernieuwende bedrijven die zeer snel markten hebben veroverd.

„Zulke schokken zijn te verwachten in nog veel meer branches”, zegt Annet Aris, adjunct-professor aan de Franse universiteit INSEAD. Zij wijst erop dat in veel branches sprake is van een gebrek aan transparantie over de kwaliteit van diensten. Dat gebrek aan openheid maakt het volgens haar aantrekkelijk voor nieuwe toetreders om met digitale diensten de markt open te breken. Airbnb en Uber maken bijvoorbeeld gebruik van online beoordelingssystemen waarbij gebruikers elkaar beoordelen om duidelijkheid te geven over de kwaliteit van de geleverde diensten.

„Ook in de zorg en het onderwijs is bijvoorbeeld een gebrek aan duidelijkheid over individuele verschillen tussen artsen en docenten”, aldus Aris. Ook daar zijn volgens Aris daarom grote veranderingen te verwachten als onlinebedrijven die duidelijkheid wel gaan bieden.

Voorbode van de verwachte opschudding is het zeer snel gegroeide aantal wereldwijde investeringen in jonge technologiebedrijven dit jaar, waarvan er inmiddels zo'n 140 een waardering hebben van 1 miljard dollar of meer. Deze bedrijven zijn actief in uiteenlopende branches: van de zorg tot de bankensector en energie. Eerder dit jaar verloor een aantal van deze zogeheten unicorns wat van hun waarde, maar de meeste groeien snel door. De komende tijd zal blijken of de enorme verwachtingen ook daadwerkelijk uit gaan komen.